Preskoči veze navigacije
Обука за царинске заступнике
Обука за царинске службенике
E-LEARNING

 Отворена царинска линија

NCTS

ПКГ

 

AEO

 

Cefta Trade Portal

буџет

 

СеминариNajvažniji konktakti

Студија мерења времена

 

 

 

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о полагању  ПОПРАВНОГ  дела испита за царинско заступање

 

Центар за стручно оспособљавање и усавршавање Управе царина објављује да ће се поправни део испита за добијање дозволе за заступање у царинском поступку одржати  у следећем термину:

 

 

УСМЕНИ ИСПИТ:

 

15.10.2019. године

11,00h у Управи царина – Амфитеатру

Булевар Зорана Ђинђића 155

 

  

ЦАРИНСКИ ЗАСТУПНИЦИ

ТЕРМИНИ  ОБУКА И

ПОЛАГАЊА  ПОСЕБНОГ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ЗАСТУПАЊЕ У ЦАРИНСКОМ ПОСТУПКУ

ДАТУМ

ВРСТА АКТИВНОСТИ

СТАТУС

2019

14.10. – 18.10.2019.

Поправни

-

23.12. – 27.12.2019.

Редовни испит

-    од 10.11.2019. могу да се подносе пријаве и потребна документација

2020

13.01. – 14.02.2020.

Обука

-    од 01.12.2019. могу да се подносе пријаве

18.02. – 21.02.2020.

Редовни испит и

Поправни за групу из децембра 2019

-    од 15.12.2019. могу да се подносе пријаве и потребна документација

25.06. – 01.07.2020.

Редовни испит и

Поправни за групу из фебруара 2020

-    од 03.05.2020. могу да се подносе пријаве и потребна документација

19.10. – 23.10.2020.

Поправни испит за групу из јуна/јула 2020

-    од 25.09.2020. могу да се подносе пријаве

21.12. – 25.12.2020.

Редовни испит

-    од 11.11.2020. могу да се подносе пријаве и потребна документација

        Управа царина – Центар за стручно оспособљавање и усавршавање може у зависности од потреба да изврши измену ових датума.

       

       

 Образац Пријаве за обуку

 Образац Пријаве за полагање испита

 Списак потребне документације

 

 

Све пријаве за испит морају бити достављене најкасније петнаест (15) дана пре дана одржавања испита.

 

Распоред полагања усменог дела испита биће објављен на сајту Управе царина недељу дана пре полагања усменог дела испита.

 

________________________________________________________________________

 

У „Службеном гласнику РС“, број 38 од 31.05.2019. године објављени су Усклађени динарски износи републичких административних такси прописаних Законом о републичким административним таксама – („Службени гласник РС“, бр.43/03...и 95/18).

 

Њихова примена почиње од 01.06.2019. године и то:

-         За обуку за царинско заступање – 54.670,00 динара;

-         За организовање и полагање, односно поновно полагање стручног испита за заступање у царинском поступку – 19.780,00 динара;

-         За организовање и полагање поправног испита из једне или две области – 9.890,00 динара;

-         За издавање дозволе за царинско заступање – 2.730,00 динара.

 

 

 

Напомињемо да кандидат на испит може унети само дигитрон и хемиску оловку, док ће све остало потребно за полагање, добити од секретара Центра за стручно образовање Управе царина.

 

 

Посебно скрећемо пажњу на Члан. 12 Правилника о програму и садржини посебног стручног испира, издавању и одузимању дозвола за заступање у царинском поступку (Службени гласник РС“, бр.42/2019) којим је прописано следеће:

 

Кандидати код којих се у току полагања стручног испита пронађе било какво помагало, укључујући мобилне телефоне и џепне или ручне рачунаре биће удаљени са испита, а њихов испитни рад биће поништен.

 

  

 

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

КОНСУЛТАЦИЈЕ са предавачима можете обавити искључиво у термину од 13,30 до 15,00 часова, на следеће телефоне:

 

   -   Драгана Максимовић - 011/2694-017

        (Царински систем и поступак)

   -   Драгана Поповић  -  011/201-5800    локал - 11136

       (Царинска тарифа, порекло робе, царинска вредност и порески систем)

   -   Радојка Јахура  -  011/201-5800    локал - 11136 

        (Познавање робе)

   -   Александра Тадић - 064/858-2664

        (Спољнотрговински и девизни систем)

 

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Почев од 17.06.2019. године примењује се нови: 

 

     -         Царински закон („Сл. гласник РС“, број 95/2018),  и

    -      Правилник о програму и садржини посебног стручног испита, и издавању и одузимању дозвола за заступање у царинском поступку. ("Сл. гласник РС", број 42/2019)

 

________________________________________________________________________

Промена послодавца     -      Списак потребне документације

Чланом 20. Правилника о програму и садржини посебног стручног испита, издавању и одузимању дозвола за заступање у царинском поступку ("Службени гласник РС.", број 42/2019) прописано је да царински заступник који је променио посредног заступника у царинском поступку  задржава идентификациони број, идентификациону картицу и лични печат, под условом да нису наступиле околности из члана 21. и 22. овог правилника.

 

Царински заступник из става 1. овог члана дужан је да Управу царина обавести о промени послодавца и Управи царина достави назив новог послодавца (посредног заступника),

 

Уз обавештење из става 2. овог члана царински заступник дужан је да приложи:

 

1. доказ да је нови послодавац, чије је седиште у Републици Србији, регистрован за послове међународне шпедиције и послове царинског заступања;

2. доказ да је царински заступник запослен код новог послодавца (посредног заступника) на пословима царинског заступања.

________________________________________________________________________

                          

Полагање испита без претходно обављене Обуке  

Полагање испита за царинске заступнике и издавање дозвола за рад царинским заступницима врши се у складу са чланом 15. Царинског закона („Службени гласник РС”, број 95/2018), а на основу Правилника о програму и садржини посебног стручног испита, издавању и одузимању дозвола за заступање у царинском поступку („Службени гласник РС“,  број 42/2019). 

 

Кандидати који се одлуче на полагање испите без претходно обављене Обуке као припрему за полагање испита морају да користите следеће правне изворе:

 

 Правни извори за полагање испита за царинско заступање.

 

  

 Образац пријаве за полагање

 Списак потребне документације

.

 

ППС образац


План развоја царинске службе
Синдикат
  

570 на 3030

 

Сва права задржана 2009 © Република Србија - Министарство финансија и привреде - Управа Царина