Preskoči veze navigacije
Лични пртљаг
Царињење у путничком промету са иностранством
Уношење/изношење девиза
Поштанске пошиљке
Кућни љубимци
Унос лекова
Унос биљака
Унос оружја
Унос и износ уметнина
Привремени увоз/извоз
Селидбе
Увоз половних возила
Повластице за инвалиде
Повраћај ПДВ
Лицитације
Крените спремни на пут

 Отворена царинска линија

NCTS

ПКГ

 

AEO

 

Cefta Trade Portal

буџет

 

СеминариNajvažniji konktakti

Студија мерења времена

 

 

1. Ко има право на повраћај ПДВ-а?

 

Право на повраћај ПДВ имају путници који у Републици Србији немају пребивалиште ни боравиште, а који у личном пртљагу износе купљену, некоришћену, некомерцијалну робу у вредности преко 100 евра (укључујући ПДВ), у динарској противвредности, у року од три месеца од дана куповине.

 

2. Има ли још неки услов који треба испунити да бих могао да рачунам на повраћај ПДВ-а?

 

Услов је да царинику ради овере поднесете исправно попуњен Образац ЗПППДВ – Захтев путника за повраћај ПДВ,  који на лични захтев путника попуњава продавац, као и оригиналне рачуне за купљену робу.

 

Оригиналне рачуне и оверен Образац ЗПППДВ задржава купац – путник, а копију Обрасца ЗПППДВ задржава цариник.

 

3. Да ли ће ми цариник одмах вратити ПДВ? Можете ли да ми објасните улогу цариника при повраћају ПДВ-а?

 

Цариник само врши оверу поднетог Обрасца ЗПППДВ, али не и повраћај плаћеног ПДВ.

 

4. Да ли могу да остварим повраћај ПДВ-а уколико не поседујем пасош, већ само личну карту?

 

Да, повраћај ПДВ-а можете остварити и ако не поседујете пасош, јер се у образац за повраћај ПДВ-а уписује или број пасоша или број друге путне исправе за прелазак државне границе.

 

5. Ко је мени и у ком року дужан да врати ПДВ, уколико испуњавам све услове?

 

На основу достављеног овереног оригинала Обрасца ЗПППДВ, продавац врши повраћај плаћеног ПДВ купцу, односно, подносиоцу захтева. Треба водити рачуна о томе, да је рок за достављање захтева за повраћај ПДВ-а шест месеци од дана издавања рачуна.

 

6. Да ли је могуће захтев за повраћај ПДВ-а доставити поштом?

 

Да. Уколико оверени оригинал Обрасца ЗПППДВ достављате поштом, потребно је да продавцу доставите и број рачуна у банци на који ће се извршити повраћај плаћеног ПДВ.

 

ППС образац


План развоја царинске службе
Синдикат
  

570 на 3030

 

Сва права задржана 2009 © Република Србија - Министарство финансија и привреде - Управа Царина