Отворена царинска линија

NCTS

ПКГ

 

AEO

 

Cefta Trade Portal

буџет

 

СеминариNajvažniji konktakti

Студија мерења времена

 

ТЕНДЕРИ И НАБАВКЕ - АРХИВА

 

НАЗАД на листу актуелних тендера и набавки

НАЗАД у архиву

 

 

 Архива

ДокументацијаFilter
Набавка застава12.12.2017
Набавка услуга категоризације, класификације и уништења робе11.12.2017
Набавка услуга - унапређење Infosphere CDC подсистема за пословно извештавање11.12.2017
Набавка санације крова на ГП Српска Црња11.12.2017
Набавке услуга - Здравствени преглед радника за запослене Управе царина8.12.2017
Изградња граничног прелаза Сот8.12.2017
Набавка добара - набавка thin client радних станица за НЦТС8.12.2017
Здравствени прегледи радника у кухињи,радника који носе оружје и радника изложених дејству штетних материја1.12.2017
Набавка услуга - услуге специјализованих лабораторија2.11.2017
Набавка услуга одржавања друмских колских вага које користи Управа царина4.10.2017
Набавка услуга одржавања фотокопир апарата "Минолта"20.9.2017
Набавка услуге подршке за ПЦ платформу (премијер супорт)15.9.2017
Набавка електронских локатора
5.9.2017
Набавка услуга - одржавање опреме за домаћинство и угоститељство31.8.2017
Набавка услуга мобилне телефоније22.8.2017
Набавка услуга израде прорачуна максималног броја људи за евакуацију у просторијама Управе царина14.8.2017
Набавка услуге одржавања централног рачунара и локалних сервера7.8.2017
Набавка добара- набавка хардвера за унапређење функционалности ИП телефоније са инсталацијом
4.8.2017
Услуга одржавања апликативног софтвера који користе WEB сервиси и експресне пошиљке 13.7.2017
Набавка услуга одржавања софтвера за пословно извештавање13.7.2017
Набавка услуга пресељења робе, документације и покретне имовине за потребе Управе царина5.7.2017
Набавка услуга - одржавање ИБМ системског софтвера за развојно окружење на ИБМ платформи19.6.2017
набавка здравствених услуга
Конкурсна документација 42/17
14.6.2017
Набавка услуга Л3ВПН.12.6.2017
Набавка услуга – одржавање виљушкара7.6.2017
Набавка услуге одржавања лиценци за антивирусни софтвер5.6.2017
Набавка добара - матрични штампачи29.5.2017
Набавка услуга специјализованих лабораторија29.5.2017
Набавка услуга одржавања апликативног софтвера за NCTS22.5.2017
Набавка добара - АМСС каталог12.5.2017
Набавка замене врата и прозора у централи УЦ9.5.2017
Набавка добара - средства за одржавање хигијене8.5.2017
Набавкa услуга – текуће одржавањe и поправке опреме видео надзора у објектима Управе царина 8.5.2017
Набавка услуге превоза и смештаја за службени пут у иностранство5.5.2017
Набавка услуга - Коришћење и одржавање лиценци за IBM софтвер за централни рачунар4.5.2017
Набавка  услуга одржавања системског софтвера на централној платформи4.5.2017
Набавка добара – набавка UPS уређаја за зграду Управе4.5.2017
Набавка услуга одржавања Упсева Риелло4.5.2017
Набавка добара - додатне лиценце за Microsoft3.5.2017
Набавка добара - набавка уређаја за контролу интернет саобраћаја (Securiti Web Gateway) 2 комада саодговарајућим лиценцама и пратећим услугама3.5.2017
Набавка добара - ПЦ сервери за пословно извештавање3.5.2017
Набавка услуга одржавања лиценци за уређаје за заштиту3.5.2017
Набавка услуге специјализованих лабораторија25.4.2017
Набавка услуга одржавања свих возила Управе царина24.4.2017
Набавка услуге изнајмљивањa дигиталних водова за пренос података24.4.2017
Набавка добара – набавка сервера за обезбеђење високе доступности континуитета пословања за НЦТС (HiperV Cluster)24.4.2017
Набавка услуге одржавања лифтова Управе царина20.4.2017
Набавка услуга класификације и уништења робе19.4.2017
Набавка услуга - техничка контрола ПГД Бајина Башта19.4.2017
Набавка услуга одржавања сториџа18.4.2017
Набавка услуга - одржавање чилера и расхладних система Либерти хиррос 12.4.2017
Набавка хлеба, млека и млечних производа 11.4.2017
Набавка услуга одржавања пловила11.4.2017
Набавка добара - мерни и контролни инструменти - специфична опрема10.4.2017
Набавка услуга - одржавање клизних и роло врата10.4.2017
Набавка услуга текућег одржавања и хитних интервенција на машинским инсталацијама и вентилационим системима у објектима које користи Управа царина10.4.2017
Набавка услуга текућег одржавања аутодизалица7.4.2017
Набавка добара - средства за одржавање хигијене7.4.2017
Набавка опреме за угоститељство (замрзивач, ледомат, фрижидер...)6.4.2017
Набавка Telehousing услуга 3.4.2017
Набавка пића и колонијала31.3.2017
Набавка дневне, недељне и месечне штампе31.3.2017
Набавка услуге специјализованих лабораторија31.3.2017
Набавка услуга - текуће одржавање и поправке опреме видео надзора у објектима Управе царина30.3.2017
Набавка услуга - техничка контрола ПГД Бајина Башта30.3.2017
Набавка услуга - техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу ПГД Гостун29.3.2017
Набавка услуга - техничка контрола за грађевинску дозволу ПГД Котроман29.3.2017
Набавка услуга - техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу ПГД Ватин29.3.2017
Набавка услуга одржавања громобрана24.3.2017
Набавка услуга - Здравствени преглед радника у кухињи и радника који носе оружје и радника изложених дејству штетних материја24.3.2017
Набавка услуга одржавања лифтова Управе царина24.3.2017
Набавка хлеба, млека и млечних производа24.3.2017
Набавка воћа, поврћа и јаја за кухињу24.3.2017
Набавка услуга израде техничког пројекта за структурно каблирање зграде Управе царина23.3.2017
Набавка услуга фиксне телефоније
21.3.2017
Набавка добара - аутоматских рампи20.3.2017
Набавка услуге - одржавање аутоматских рампи20.3.2017
Набавка услуга - одржавање клизних и роло врата20.3.2017
Набавка добара - ауто гуме20.3.2017
Набавка царинских пломби17.3.2017
Набавка услуга чишћења платоа, пражњења контејнера и септичких јама Царинарница Шабац, Суботица, Сомбор, Зрењанин и Крушевац13.3.2017
Набавка добара - набавка лиценце за АПМ модула за уређај за заштиту13.3.2017
Набавка услуга - пружање преводилачких услуга 13.3.2017
Набавка скенера са припадајућим Дерфор софтвером13.3.2017
Набавка државних застава и копља10.3.2017
Набавка услуга текућег одржавања и хитних интервенција на инсталацијама водовода и канализације за потребе Управе царина 8.3.2017
Набавка услуга одржавања апликативног софтвера који користе WEB сервиси6.3.2017
Набавка добара - набавка комуникационе опреме за функционалност мреже6.3.2017
Набавка добара - униформе6.3.2017
Набавка услуга текућег одржавања и хитних интервенција на електроинсталацијама за потребе Управе царина3.3.2017
Набавка грађевинско занатских услуга на текућем одржавању и хитним интервенцијама за потребе Управе царина3.3.2017
Набавка добара - матрични штампачи27.2.2017
Набавка услуга - НЦТС Back up линкови21.2.2017
Набавка услуга - одржавања и сервисирања агрегата21.2.2017
Набавка услуга превоза радника21.2.2017
Набавка услуге исхране и хотелског смештаја у земљи 20.2.2017
Набавка услуге одржавања софтвера за послове финансија20.2.2017
Набавка услуга одржавања фотокопира Управе царина20.2.2017
Набавка претплате на специјализовани часопис за Јавне набавке20.2.2017
Набавка услуга текућег одржавања и хитних интервенција на инсталацијама водовода и канализације за потребе Управе царина17.2.2017
1 - 100 Sledeći

 


Синдикат
  


250 на 3030

 

Сва права задржана 2009 © Република Србија - Министарство финансија и привреде - Управа Царина