Отворена царинска линија

NCTS

ПКГ

 

AEO

 

Cefta Trade Portal

буџет

 

СеминариNajvažniji konktakti

Студија мерења времена

 

ТЕНДЕРИ И НАБАВКЕ - АРХИВА

 

НАЗАД на листу актуелних тендера и набавки

НАЗАД у архиву

 

 

 Архива

ДокументацијаFilter
Набавка услуга - одржавања агрегата19.2.2018
Набавка добара - набавка норвешких радијатора, калорифера и ТА пећи19.2.2018
Набавка услуга превоза радника за потребе УЦ14.2.2018
Набавка добара - Претплата на специјализовани часопис за Јавне набавке14.2.2018
Набавка услуга специјализованих лабораторија, испитивање дизел горива, евро дизела, гасног уља,уља за ложење, моторног бензина, млазног горива, авионског бензина и хидрауличног уља13.2.2018
Набавка услуга текућег одржавања и хитних интервенција на електроинсталацијама за потребе Царинарница Суботица, Сомбор, Краљево, Крушевац, Крагујевац, Ужице, Димитровград, Кладово, Ниш и Приштина12.2.2018
Набавка материјала и прибора за узорковање робе за потребе УЦ9.2.2018
Набавка добара- НИП Образовни информатор-Буџетско рачуноводство8.2.2018
Набавка добара - Цекос Ин8.2.2018
Набавка добара Претплата на Профи систем8.2.2018
Набавка услуга одржавања зелених површина7.2.2018
Набавка штампарских услуга7.2.2018
Набавка услуге исхране и хотелског смештаја у земљи 2.2.2018
Набавка услуга превоза и смештаја за службени пут у иностранство 54/17,2.2.2018
Набавка услуге превоза и смештаја за службени пут у иностранство по одобреним средствима Европске Комисије за пројекат Царина 20202.2.2018
Набавка услуга одржавања софтвера Derfor2.2.2018
Набавка клима уређаја2.2.2018
Набавка услуга грађевинско занатских радова за потребе Управе царина24.1.2018
Набавка услуга објављивања тендера и информативних огласа24.1.2018
Набавка услуга одржавања чилера и расхладног система22.1.2018
Набавка услуга чишћења и прања бетонских и асфалтних површина, пражњење контејнера са одвожењем смећа на најближу депонију, пражњење спољних канти, пражњење септичких јама, чишћење снега, набавка и транспорт техничке воде за потребе Управе царина18.1.2018
Набавка услуга одржавања трафо станица5.1.2018
Набавка услуга унапређења Infosphere CDC подсистема за пословно извештавање 27.12.2017
Набавка услуга анализе, спровођења пенетрационог теста и унапређење степена безбедности информационог система25.12.2017
Набавка услуга електрорадова за Царинарнице Нови Сад, Вршац, Зрењанин, Шабац, Београд, Управа и ЕРЦ22.12.2017
Набавка услуга одржавања противпожарне опреме22.12.2017
Набавка софтвера за потребе финансија, писарнице и магацина Управе царина22.12.2017
Набавка услуга одржавања софтвера за послове финансија18.12.2017
Набавка услуга - унапређење Infosphere CDC подсистема за пословно извештавање15.12.2017
Здравствени прегледи радника у кухињи,радника који носе оружје и радника изложених дејству штетних материја14.12.2017
Набавка застава12.12.2017
Набавка услуга категоризације, класификације и уништења робе11.12.2017
Набавка санације крова на ГП Српска Црња11.12.2017
Набавке услуга - Здравствени преглед радника за запослене Управе царина8.12.2017
Изградња граничног прелаза Сот8.12.2017
Набавка добара - набавка thin client радних станица за НЦТС8.12.2017
Набавка услуга - услуге специјализованих лабораторија2.11.2017
Набавка услуга одржавања друмских колских вага које користи Управа царина4.10.2017
Набавка услуга одржавања фотокопир апарата "Минолта"20.9.2017
Набавка услуге подршке за ПЦ платформу (премијер супорт)15.9.2017
Набавка електронских локатора
5.9.2017
Набавка услуга - одржавање опреме за домаћинство и угоститељство31.8.2017
Набавка услуга мобилне телефоније22.8.2017
Набавка услуга израде прорачуна максималног броја људи за евакуацију у просторијама Управе царина14.8.2017
Набавка услуге одржавања централног рачунара и локалних сервера7.8.2017
Набавка добара- набавка хардвера за унапређење функционалности ИП телефоније са инсталацијом
4.8.2017
Услуга одржавања апликативног софтвера који користе WEB сервиси и експресне пошиљке 13.7.2017
Набавка услуга одржавања софтвера за пословно извештавање13.7.2017
Набавка услуга пресељења робе, документације и покретне имовине за потребе Управе царина5.7.2017
Набавка услуга - одржавање ИБМ системског софтвера за развојно окружење на ИБМ платформи19.6.2017
набавка здравствених услуга
Конкурсна документација 42/17
14.6.2017
Набавка услуга Л3ВПН.12.6.2017
Набавка услуга – одржавање виљушкара7.6.2017
Набавка услуге одржавања лиценци за антивирусни софтвер5.6.2017
Набавка добара - матрични штампачи29.5.2017
Набавка услуга специјализованих лабораторија29.5.2017
Набавка услуга одржавања апликативног софтвера за NCTS22.5.2017
Набавка добара - АМСС каталог12.5.2017
Набавка замене врата и прозора у централи УЦ9.5.2017
Набавка добара - средства за одржавање хигијене8.5.2017
Набавкa услуга – текуће одржавањe и поправке опреме видео надзора у објектима Управе царина 8.5.2017
Набавка услуге превоза и смештаја за службени пут у иностранство5.5.2017
Набавка услуга - Коришћење и одржавање лиценци за IBM софтвер за централни рачунар4.5.2017
Набавка  услуга одржавања системског софтвера на централној платформи4.5.2017
Набавка добара – набавка UPS уређаја за зграду Управе4.5.2017
Набавка услуга одржавања Упсева Риелло4.5.2017
Набавка добара - додатне лиценце за Microsoft3.5.2017
Набавка добара - набавка уређаја за контролу интернет саобраћаја (Securiti Web Gateway) 2 комада саодговарајућим лиценцама и пратећим услугама3.5.2017
Набавка добара - ПЦ сервери за пословно извештавање3.5.2017
Набавка услуга одржавања лиценци за уређаје за заштиту3.5.2017
Набавка услуге специјализованих лабораторија25.4.2017
Набавка услуга одржавања свих возила Управе царина24.4.2017
Набавка услуге изнајмљивањa дигиталних водова за пренос података24.4.2017
Набавка добара – набавка сервера за обезбеђење високе доступности континуитета пословања за НЦТС (HiperV Cluster)24.4.2017
Набавка услуге одржавања лифтова Управе царина20.4.2017
Набавка услуга класификације и уништења робе19.4.2017
Набавка услуга - техничка контрола ПГД Бајина Башта19.4.2017
Набавка услуга одржавања сториџа18.4.2017
Набавка услуга - одржавање чилера и расхладних система Либерти хиррос 12.4.2017
Набавка хлеба, млека и млечних производа 11.4.2017
Набавка услуга одржавања пловила11.4.2017
Набавка добара - мерни и контролни инструменти - специфична опрема10.4.2017
Набавка услуга - одржавање клизних и роло врата10.4.2017
Набавка услуга текућег одржавања и хитних интервенција на машинским инсталацијама и вентилационим системима у објектима које користи Управа царина10.4.2017
Набавка услуга текућег одржавања аутодизалица7.4.2017
Набавка добара - средства за одржавање хигијене7.4.2017
Набавка опреме за угоститељство (замрзивач, ледомат, фрижидер...)6.4.2017
Набавка Telehousing услуга 3.4.2017
Набавка пића и колонијала31.3.2017
Набавка дневне, недељне и месечне штампе31.3.2017
Набавка услуге специјализованих лабораторија31.3.2017
Набавка услуга - текуће одржавање и поправке опреме видео надзора у објектима Управе царина30.3.2017
Набавка услуга - техничка контрола ПГД Бајина Башта30.3.2017
Набавка услуга - техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу ПГД Гостун29.3.2017
Набавка услуга - техничка контрола за грађевинску дозволу ПГД Котроман29.3.2017
Набавка услуга - техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу ПГД Ватин29.3.2017
Набавка услуга одржавања громобрана24.3.2017
Набавка услуга - Здравствени преглед радника у кухињи и радника који носе оружје и радника изложених дејству штетних материја24.3.2017
Набавка услуга одржавања лифтова Управе царина24.3.2017
Набавка хлеба, млека и млечних производа24.3.2017
1 - 100 Sledeći

 

ППС образац


План развоја царинске службе
Синдикат
  

250 на 3030

 

Сва права задржана 2009 © Република Србија - Министарство финансија и привреде - Управа Царина