Отворена царинска линија

NCTS

ПКГ

 

AEO

 

Cefta Trade Portal

буџет

 

СеминариNajvažniji konktakti

Студија мерења времена

 

 

OBRAZAC PRIJAVE  - r.m. 1.docx 

OBRAZAC PRIJAVE  - r.m. 2.docx

OBRAZAC PRIJAVE  - r.m. 3.docx

OBRAZAC PRIJAVE  - r.m. 4.docx

OBRAZAC PRIJAVE  - r.m. 5.docx

OBRAZAC PRIJAVE  - r.m. 6.docx

OBRAZAC PRIJAVE  - r.m. 7.docx

OBRAZAC PRIJAVE  - r.m. 8.docx

OBRAZAC PRIJAVE  - r.m. 9.docx

OBRAZAC PRIJAVE  - r.m. 10.docx

OBRAZAC PRIJAVE  - r.m. 11.docx

OBRAZAC PRIJAVE  - r.m. 12.docx

OBRAZAC PRIJAVE  - r.m. 13.docx

OBRAZAC PRIJAVE  - r.m. 14.docx

OBRAZAC PRIJAVE  - r.m. 15.docx

OBRAZAC PRIJAVE  - r.m. 16.docx

OBRAZAC PRIJAVE  - r.m. 17.docx

OBRAZAC PRIJAVE  - r.m. 18.docx

OBRAZAC PRIJAVE  - r.m. 19.docx

OBRAZAC PRIJAVE  - r.m. 20.docx

OBRAZAC PRIJAVE  - r.m. 21.docx

OBRAZAC PRIJAVE  - r.m. 22.docx

OBRAZAC PRIJAVE  - r.m. 23.docx

OBRAZAC PRIJAVE  - r.m. 24.docx

OBRAZAC PRIJAVE  - r.m. 25.docx

OBRAZAC PRIJAVE  - r.m. 26.docx

 

 tekst konkursa.docx

 

Конкурс је објављен 18.09.2019. године на интернет презентацији и огласној табли Управе царина, на интернет презентацији Службе за управљање кадровима, на порталу е-Управе, огласној табли и у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање. Рок за подношење пријава је 8 дана.

 

ispravka teksta konkursa.doc  

 

Извршена је исправка техничке грешке у тексту конкурса, за радно место број 7. Исправка ће бити објављена у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање 25.09.2019. године. Рок за подношење пријава САМО за радно место број 7 истиче 8 дана од дана објављивања исправке.

 

  изјава   

         

 

 

 

ППС образац


План развоја царинске службе
Синдикат
  

570 на 3030

 

Сва права задржана 2009 © Република Србија - Министарство финансија и привреде - Управа Царина