Отворена царинска линија

NCTS

ПКГ

 

AEO

 

Cefta Trade Portal

буџет

 

СеминариNajvažniji konktakti

Студија мерења времена

 

ДокументацијаFilter
Набавке услуга - Здравствени преглед радника за запослене Управе царина8.12.2017
Изградња граничног прелаза Сот8.12.2017
Набавка добара - набавка thin client радних станица за НЦТС8.12.2017
Набавка услуга категоризације, класификације и уништења робе11.12.2017
Набавка санације крова на ГП Српска Црња11.12.2017
Набавка застава12.12.2017
Здравствени прегледи радника у кухињи,радника који носе оружје и радника изложених дејству штетних материја14.12.2017
Набавка услуга - унапређење Infosphere CDC подсистема за пословно извештавање15.12.2017
Набавка услуга одржавања софтвера за послове финансија18.12.2017
Набавка услуга електрорадова за Царинарнице Нови Сад, Вршац, Зрењанин, Шабац, Београд, Управа и ЕРЦ22.12.2017
Набавка услуга одржавања противпожарне опреме22.12.2017
Набавка софтвера за потребе финансија, писарнице и магацина Управе царина22.12.2017
Набавка услуга анализе, спровођења пенетрационог теста и унапређење степена безбедности информационог система25.12.2017
Набавка услуга унапређења Infosphere CDC подсистема за пословно извештавање 27.12.2017
Набавка услуга одржавања трафо станица5.1.2018
Набавка услуга чишћења и прања бетонских и асфалтних површина, пражњење контејнера са одвожењем смећа на најближу депонију, пражњење спољних канти, пражњење септичких јама, чишћење снега, набавка и транспорт техничке воде за потребе Управе царина18.1.2018
Набавка услуга одржавања чилера и расхладног система22.1.2018
Набавка услуга грађевинско занатских радова за потребе Управе царина24.1.2018
Набавка услуга објављивања тендера и информативних огласа24.1.2018
Набавка услуге исхране и хотелског смештаја у земљи 2.2.2018
Набавка услуга превоза и смештаја за службени пут у иностранство 54/17,2.2.2018
Набавка услуге превоза и смештаја за службени пут у иностранство по одобреним средствима Европске Комисије за пројекат Царина 20202.2.2018
Набавка услуга одржавања софтвера Derfor2.2.2018
Набавка клима уређаја2.2.2018
Набавка услуга одржавања зелених површина7.2.2018
Набавка штампарских услуга7.2.2018
Набавка добара- НИП Образовни информатор-Буџетско рачуноводство8.2.2018
Набавка добара - Цекос Ин8.2.2018
Набавка добара Претплата на Профи систем8.2.2018
Набавка материјала и прибора за узорковање робе за потребе УЦ9.2.2018
Набавка услуга текућег одржавања и хитних интервенција на електроинсталацијама за потребе Царинарница Суботица, Сомбор, Краљево, Крушевац, Крагујевац, Ужице, Димитровград, Кладово, Ниш и Приштина12.2.2018
Набавка услуга специјализованих лабораторија, испитивање дизел горива, евро дизела, гасног уља,уља за ложење, моторног бензина, млазног горива, авионског бензина и хидрауличног уља13.2.2018
Набавка услуга превоза радника за потребе УЦ14.2.2018
Набавка добара - Претплата на специјализовани часопис за Јавне набавке14.2.2018
Набавка услуга - одржавања агрегата19.2.2018
Набавка добара - набавка норвешких радијатора, калорифера и ТА пећи19.2.2018
Набавка добара - набавка фиксног телефонског апарата - бежични и жични, факс апарата20.2.2018
Набавка услуга техничког прегледа возила21.2.2018
Набавка услуга одржавања софтвера за статистику21.2.2018
Набавка оджавања клима уређаја - сплит системи21.2.2018
Набавка аутогума22.2.2018
Набавка услуга одржавања документ скенера22.2.2018
Набавка добара - опреме за угоститељство23.2.2018
Обрада отвора на вратима и прозорима у интернату23.2.2018
Набавка фотокопира и мултифункционалних уређаја26.2.2018
Набавка документ скенера26.2.2018
Набавка услуга шлепа возила под царинским надзором27.2.2018
Набавка услуга одржавања фотокопира марке Коника Минолта5.3.2018
Набавка услуга израде аката процена ризика на радном месту и у радној околини за потребе УЦ9.3.2018
Набавка услуга одржавања фотокопира марке Canon15.3.2018

Претходна обавештења

Nema stavki koje je moguće pregledati u ovom prikazu biblioteke dokumenata „Prethodna obaveštenja“.

 Архива тендера и набавки

 

ППС образац


План развоја царинске службе
Синдикат
  

250 на 3030

 

Сва права задржана 2009 © Република Србија - Министарство финансија и привреде - Управа Царина