Отворена царинска линија

NCTS

ПКГ

 

AEO

 

Cefta Trade Portal

буџет

 

СеминариNajvažniji konktakti

Студија мерења времена

 

ДокументацијаFilter
Набавка услуге исхране и хотелског смештаја у земљи 2.2.2018
Набавка услуга превоза и смештаја за службени пут у иностранство 54/17,2.2.2018
Набавка услуге превоза и смештаја за службени пут у иностранство по одобреним средствима Европске Комисије за пројекат Царина 20202.2.2018
Набавка услуга одржавања софтвера Derfor2.2.2018
Набавка клима уређаја2.2.2018
Набавка услуга одржавања зелених површина7.2.2018
Набавка штампарских услуга7.2.2018
Набавка добара- НИП Образовни информатор-Буџетско рачуноводство8.2.2018
Набавка добара - Цекос Ин8.2.2018
Набавка добара Претплата на Профи систем8.2.2018
Набавка материјала и прибора за узорковање робе за потребе УЦ9.2.2018
Набавка услуга текућег одржавања и хитних интервенција на електроинсталацијама за потребе Царинарница Суботица, Сомбор, Краљево, Крушевац, Крагујевац, Ужице, Димитровград, Кладово, Ниш и Приштина12.2.2018
Набавка услуга превоза радника за потребе УЦ14.2.2018
Набавка услуга - одржавања агрегата19.2.2018
Набавка добара - набавка фиксног телефонског апарата - бежични и жични, факс апарата20.2.2018
Набавка услуга одржавања софтвера за статистику21.2.2018
Набавка оджавања клима уређаја - сплит системи21.2.2018
Набавка услуга одржавања документ скенера22.2.2018
Набавка аутогума1.3.2018
Набавка добара - Претплата на специјализовани часопис за Јавне набавке1.3.2018
Набавка фотокопира и мултифункционалних уређаја6.3.2018
Набавка услуга шлепа возила под царинским надзором6.3.2018
Набавка услуга специјализованих лабораторија, испитивање дизел горива, евро дизела, гасног уља,уља за ложење, моторног бензина, млазног горива, авионског бензина и хидрауличног уља6.3.2018
Набавка добара - набавка норвешких радијатора, калорифера и ТА пећи6.3.2018
Набавка услуга електрорадова за Царинарнице Нови Сад, Вршац, Зрењанин, Шабац, Београд, Управа и ЕРЦ7.3.2018
Набавка документ скенера7.3.2018
Набавка угоститељских услуга7.3.2018
Набавка услуга - Одржавање софтвера за статистику7.3.2018
Набавка добара-претплата на Цекос Ин7.3.2018
Набавка услуга одржавања фотокопира марке Коника Минолта8.3.2018
Набавка добара - опреме за угоститељство8.3.2018
Набавка услуга техничког прегледа возила14.3.2018
Набавка услуга израде аката процена ризика на радном месту и у радној околини за потребе УЦ14.3.2018
Обрада отвора на вратима и прозорима у интернату14.3.2018
Набавка меса и месних прерађевина14.3.2018
Набавка добара на Paragraf Lex14.3.2018
Набавка услуга одржавања фотокопира марке Canon15.3.2018
Набавка радова - уградња аутоматских рампи15.3.2018
Набавка преводилачких услуга 19.3.2018
Набавка добара-Привредни саветник21.3.2018
Набавка услуга одржавања клизних и роло врата21.3.2018
Набавка услуга текућег одржавања аутодизалица21.3.2018
Набавка добара - хлеба,млека и млечних производа23.3.2018
Набавка услуга одржавања радио релејне комуникационе опреме27.3.2018
Набавке услуга - замена колске ваге на терминалу Српска Црња27.3.2018
Набавка услуга одржавања лиценци за POWER 8 сервер28.3.2018
Набавка воћа, поврћа и јаја за кухињу30.3.2018
Набавка услуге одржавања путничких лифтова Управе царина30.3.2018
Набавка услуга пресељења робе, документације и других покретних ствари за потребе Управе царина2.4.2018
Набавка добара - вага за мерење злата3.4.2018
Набавка услуга техничког прегледа радио релејних уређаја3.4.2018
Набавка услуга одржавања аутоматских рампи3.4.2018
Набавка тестера за дрогу 4.4.2018
Набавка услуга одржавања громобрана10.4.2018
Набавка добара - AMSS каталози10.4.2018
Набавка добара -УПС за царинарнице11.4.2018
Набавка услуга - Здравствени прегледи за запослене - систематски преглед за потребе радника Управе царина12.4.2018
Набавка добара - пиће и колонијал13.4.2018
Набавке услуга одржавања ложишне опреме13.4.2018
Набавка дигиталних фото апарата и бар код читача16.4.2018
Набавка услуга текућег одржавања и хитних интервенција на инсталацијама водовода и канализације за потребе Управе царина17.4.2018
Набавка услуга фиксне телефоније 17.4.2018
Набавка услуга специјализованих лабораторија, испитивање дизел горива, евродизела, гасног уља, уља за ложење, моторног бензина, млазног горива, авионског бензина и хидрауличног уља17.4.2018
Набавка услуга сервисирања комуникационе опреме19.4.2018
Набавка добара - Data centar Firewall19.4.2018
Набавка добара-претплата на Пословни биро (Радно-правни саветник)20.4.2018
Набавка LED дисплеја и ТВ уређаја25.4.2018
Набавка комуникационе опреме3.5.2018
Набавка услуга за одржавање уређаја за заштиту 4.5.2018
Набавка добара -  AMSS  каталога7.5.2018
Набавка поправке мешине за уништење робе7.5.2018
Изградња структурног кабловског система у згради УЦ17.5.2018
Набавка услуга - осигурање донираних паса 21.5.2018
Набавка службених униформи22.5.2018
Набавка услуга одржавања  УПС-ева у Управи царина28.5.2018

Претходна обавештења

Nema stavki koje je moguće pregledati u ovom prikazu biblioteke dokumenata „Prethodna obaveštenja“.

 Архива тендера и набавки

 

ППС образац


План развоја царинске службе
Синдикат
  

250 на 3030

 

Сва права задржана 2009 © Република Србија - Министарство финансија и привреде - Управа Царина