Отворена царинска линија

NCTS

ПКГ

 

AEO

 

Cefta Trade Portal

буџет

 

СеминариNajvažniji konktakti

Студија мерења времена

 

ДокументацијаFilter
Набавка добара - матрични штампачи29.5.2017
Набавка услуга специјализованих лабораторија29.5.2017
Набавка услуге одржавања лиценци за антивирусни софтвер5.6.2017
Набавка услуга – одржавање виљушкара7.6.2017
Набавка услуга Л3ВПН.12.6.2017
набавка здравствених услуга
Конкурсна документација 42/17
14.6.2017
Набавка услуга - одржавање ИБМ системског софтвера за развојно окружење на ИБМ платформи19.6.2017
Набавка услуга пресељења робе, документације и покретне имовине за потребе Управе царина5.7.2017
Услуга одржавања апликативног софтвера који користе WEB сервиси и експресне пошиљке 13.7.2017
Набавка услуга одржавања софтвера за пословно извештавање13.7.2017
Набавка услуге подршке за ПЦ платформу (премијер супорт)24.7.2017
Набавка добара- набавка хардвера за унапређење функционалности ИП телефоније са инсталацијом4.8.2017
Набавка услуге одржавања централног рачунара и локалних сервера7.8.2017
Набавка услуга израде прорачуна максималног броја људи за евакуацију у просторијама Управе царина14.8.2017
Набавка услуга одржавања фотокопир апарата "Минолта"18.8.2017
Набавка услуга - одржавање опреме за домаћинство и угоститељство18.8.2017
Набавка услуга мобилне телефоније22.8.2017
Набавка електронских локатора5.9.2017

Претходна обавештења

Nema stavki koje je moguće pregledati u ovom prikazu biblioteke dokumenata „Prethodna obaveštenja“.

 Архива тендера и набавки

 


Крените спремни на пут
  


250 на 3030

 

Сва права задржана 2009 © Република Србија - Министарство финансија и привреде - Управа Царина