Отворена царинска линија

NCTS

ПКГ

 

AEO

 

Cefta Trade Portal

буџет

 

СеминариNajvažniji konktakti

Студија мерења времена

 

ДокументацијаFilter
Набавка добара-Привредни саветник21.3.2018
Набавка услуга одржавања клизних и роло врата21.3.2018
Набавка услуга текућег одржавања аутодизалица21.3.2018
Набавка добара - хлеба,млека и млечних производа23.3.2018
Набавка услуга одржавања радио релејне комуникационе опреме27.3.2018
Набавке услуга - замена колске ваге на терминалу Српска Црња27.3.2018
Набавка услуга одржавања лиценци за POWER 8 сервер28.3.2018
Набавка воћа, поврћа и јаја за кухињу30.3.2018
Набавка услуге одржавања путничких лифтова Управе царина30.3.2018
Набавка услуга пресељења робе, документације и других покретних ствари за потребе Управе царина2.4.2018
Набавка добара - вага за мерење злата3.4.2018
Набавка услуга техничког прегледа радио релејних уређаја3.4.2018
Набавка услуга одржавања аутоматских рампи3.4.2018
Набавка тестера за дрогу 4.4.2018
Набавка добара - AMSS каталози10.4.2018
Набавка добара -УПС за царинарнице11.4.2018
Набавка услуга - Здравствени прегледи за запослене - систематски преглед за потребе радника Управе царина12.4.2018
Набавка добара - пиће и колонијал13.4.2018
Набавке услуга одржавања ложишне опреме13.4.2018
Набавка дигиталних фото апарата и бар код читача16.4.2018
Набавка услуга текућег одржавања и хитних интервенција на инсталацијама водовода и канализације за потребе Управе царина17.4.2018
Набавка услуга фиксне телефоније 17.4.2018
Набавка услуга специјализованих лабораторија, испитивање дизел горива, евродизела, гасног уља, уља за ложење, моторног бензина, млазног горива, авионског бензина и хидрауличног уља17.4.2018
Набавка услуга сервисирања комуникационе опреме19.4.2018
Набавка добара - Data centar Firewall19.4.2018
Набавка LED дисплеја и ТВ уређаја27.4.2018
Набавка добара-претплата на Пословни биро (Радно-правни саветник)4.5.2018
Набавка услуга за одржавање уређаја за заштиту 4.5.2018
Набавка комуникационе опреме7.5.2018
Набавка поправке мешине за уништење робе8.5.2018
Набавка услуга одржавања громобрана10.5.2018
Набавка добара -  AMSS  каталога11.5.2018
Набавка добара-АМСС каталога21.5.2018
Набавка софтвера за потребе финансија, писарнице и магацина Управе царина22.5.2018
Набавка службених униформи22.5.2018
Набавка услуга - осигурање донираних паса 25.5.2018
Набавка услуга одржавања  УПС-ева у Управи царина31.5.2018
Набавка обавезне опреме у складу са Правилником31.5.2018
Изградња структурног кабловског система у згради УЦ
1.6.2018
Набавка услуга текућег одржавања и хитних интервенција на машинским инсталацијама и вентилационим системима Управе царина5.6.2018
Набавка пружање услуга специјализоване лабораторије и испитивање челичних лабораторија6.6.2018
Набавка услуга специјализованих лабораторија, испитивање састава растварача6.6.2018
Набавка услуге израде техничке документације за изградњу водоводне мреже на ГП Келебија7.6.2018
Набавка добара - лабораторијска опрема7.6.2018
Набавка добара-набавка завеса7.6.2018
Набавка услуге симетричног интернет приступа за реализацију резервних линкова ка удаљеним локацијама8.6.2018
Набавка радова на изградњи царинског комплекса при граничном прелазу Градина11.6.2018
Набавка боца за узорковање11.6.2018
Набавка добара - агрегат за ЦР Нештин14.6.2018
Набавка права коришћења Microsoft  лиценци18.6.2018
Набавка добара - ФИА (апарат за испитивање процената аромата у нафтним дериватима)18.6.2018
Набавка пружање услуга специјализоване лабораторије и испитивање челичних лабораторија18.6.2018
Набавка услуга специјализоване лабораторије испитивање састава растварача18.6.2018
Набавка услуга стручног надзора над структурним каблирањем у згради УЦ22.6.2018
Набавка услуге стручног надзора над изградњом прве фазе радова на царинском комплексу при граничном прелазу Градина22.6.2018
Набавка услуга коришћења и одржавања лиценци за IBM софтвер за централни рачунар25.6.2018
Набавка радова - набавка и уградња  ПВЦ столарије25.6.2018
Набавка услуга - осигурање за дониране псе29.6.2018
Набавка радова на изградњи граничног прелаза Гостун2.7.2018
Набавка услуга класификације и уништења робе2.7.2018
Набавка штампарских услуга2.7.2018
Услуга одржавања софтвера за пословно извештавање9.7.2018
Набавка добара - средства за одржавање хигијене13.7.2018
Набавкa услуге стручног надзора над изградњом граничног прелаза Гостун     16.7.2018
Набавка услуга – стручни надзор над радовима на изградњи ГП Сот16.7.2018

Претходна обавештења

Nema stavki koje je moguće pregledati u ovom prikazu biblioteke dokumenata „Prethodna obaveštenja“.

 Архива тендера и набавки

 

ППС образац


План развоја царинске службе
Синдикат
  

250 на 3030

 

Сва права задржана 2009 © Република Србија - Министарство финансија и привреде - Управа Царина