Отворена царинска линија

NCTS

ПКГ

 

AEO

 

Cefta Trade Portal

буџет

 

СеминариNajvažniji konktakti

 

ДокументацијаFilter
Набавка услуга - техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу ПГД Гостун29.3.2017
Набавка услуга - техничка контрола за грађевинску дозволу ПГД Котроман29.3.2017
Набавка услуга - техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу ПГД Ватин29.3.2017
Набавка услуга одржавања друмских колских вага које користи Управа царина30.3.2017
Набавка услуга - текуће одржавање и поправке опреме видео надзора у објектима Управе царина30.3.2017
Набавка услуга - техничка контрола ПГД Бајина Башта30.3.2017
Набавка пића и колонијала31.3.2017
Набавка дневне, недељне и месечне штампе31.3.2017
Набавка услуге специјализованих лабораторија31.3.2017
Набавка Telehousing услуга 3.4.2017
Набавка опреме за угоститељство (замрзивач, ледомат, фрижидер...)6.4.2017
Набавка услуга текућег одржавања аутодизалица7.4.2017
Набавка добара - средства за одржавање хигијене7.4.2017
Набавка добара - мерни и контролни инструменти - специфична опрема10.4.2017
Набавка услуга - одржавање клизних и роло врата10.4.2017
Набавка услуга текућег одржавања и хитних интервенција на машинским инсталацијама и вентилационим системима у објектима које користи Управа царина10.4.2017
Набавка хлеба, млека и млечних производа 11.4.2017
Набавка услуга одржавања пловила11.4.2017
Набавка услуга - одржавање чилера и расхладних система Либерти хиррос 12.4.2017
Набавка услуга одржавања сториџа18.4.2017
Набавка услуга класификације и уништења робе19.4.2017
Набавка услуга - техничка контрола ПГД Бајина Башта19.4.2017
Набавка услуге одржавања лифтова Управе царина20.4.2017
Набавка услуга одржавања свих возила Управе царина24.4.2017
Набавка услуге изнајмљивањa дигиталних водова за пренос података24.4.2017
Набавка добара – набавка сервера за обезбеђење високе доступности континуитета пословања за НЦТС (HiperV Cluster)24.4.2017
Набавка услуге специјализованих лабораторија25.4.2017
Набавка добара - додатне лиценце за Microsoft3.5.2017
Набавка добара - набавка уређаја за контролу интернет саобраћаја (Securiti Web Gateway) 2 комада саодговарајућим лиценцама и пратећим услугама3.5.2017
Набавка добара - ПЦ сервери за пословно извештавање3.5.2017
Набавка услуга одржавања лиценци за уређаје за заштиту3.5.2017
Набавка услуга - Коришћење и одржавање лиценци за IBM софтвер за централни рачунар4.5.2017
Набавка  услуга одржавања системског софтвера на централној платформи4.5.2017
Набавка добара – набавка UPS уређаја за зграду Управе4.5.2017
Набавка услуга одржавања Упсева Риелло4.5.2017
Набавка услуге превоза и смештаја за службени пут у иностранство5.5.2017
Набавка добара - средства за одржавање хигијене8.5.2017
Набавкa услуга – текуће одржавањe и поправке опреме видео надзора у објектима Управе царина 8.5.2017
Набавка замене врата и прозора у централи УЦ9.5.2017
Набавка добара - АМСС каталог12.5.2017
Набавка услуга одржавања апликативног софтвера за NCTS22.5.2017
Набавка добара - матрични штампачи29.5.2017
Набавка услуга специјализованих лабораторија29.5.2017
Набавка услуге одржавања лиценци за антивирусни софтвер5.6.2017
Набавка услуга – одржавање виљушкара7.6.2017
Набавка услуга Л3ВПН.12.6.2017
набавка здравствених услуга
Конкурсна документација 42/17
14.6.2017
Набавка услуга - одржавање ИБМ системског софтвера за развојно окружење на ИБМ платформи19.6.2017
Услуга одржавања апликативног софтвера који користе WEB сервиси и експресне пошиљке 13.7.2017
Набавка услуга одржавања софтвера за пословно извештавање13.7.2017

Претходна обавештења

Nema stavki koje je moguće pregledati u ovom prikazu biblioteke dokumenata „Prethodna obaveštenja“.

 Архива тендера и набавки

 


Крените спремни на пут
  


250 на 3030

 

Сва права задржана 2009 © Република Србија - Министарство финансија и привреде - Управа Царина