Отворена царинска линија

NCTS

ПКГ

 

AEO

 

Cefta Trade Portal

буџет

 

СеминариNajvažniji konktakti

Студија мерења времена

 

ДокументацијаFilter
Набавка услуге подршке за ПЦ платформу (премијер супорт)15.9.2017
Набавка услуга одржавања фотокопир апарата "Минолта"20.9.2017
Набавка услуга одржавања друмских колских вага које користи Управа царина4.10.2017
Набавка услуга - услуге специјализованих лабораторија2.11.2017
Здравствени прегледи радника у кухињи,радника који носе оружје и радника изложених дејству штетних материја1.12.2017
Набавке услуга - Здравствени преглед радника за запослене Управе царина8.12.2017
Изградња граничног прелаза Сот8.12.2017
Набавка добара - набавка thin client радних станица за НЦТС8.12.2017
Набавка услуга категоризације, класификације и уништења робе11.12.2017
Набавка услуга - унапређење Infosphere CDC подсистема за пословно извештавање11.12.2017
Набавка санације крова на ГП Српска Црња11.12.2017
Набавка застава12.12.2017
Набавка услуга одржавања софтвера за послове финансија18.12.2017
Набавка услуга анализе, спровођења пенетрационог теста и унапређење степена безбедности информационог система25.12.2017

Претходна обавештења

Nema stavki koje je moguće pregledati u ovom prikazu biblioteke dokumenata „Prethodna obaveštenja“.

 Архива тендера и набавки

 


Синдикат
  


250 на 3030

 

Сва права задржана 2009 © Република Србија - Министарство финансија и привреде - Управа Царина