СТАТИСТИКА

 

Захтев за статистичке извештаје

 

Уколико вам је потребан статистички извештај, неопходно је да упутите званични захтев заједно са овереним доказом о уплаћеној административној такси. Захтев можете предати на писарницу или послати поштом на адресу:

 

Управа царина
Сектор за информационе и комуникационе технологије
Народних хероја 63
11070 Нови Београд

 

Административна такса за статистичке извештаје

Уплата административне таксе за статистичке извештаје у износу од 5. 310 динара врши се на рачун 840-742221843-57, модел 97, позив на ПИБ број предузећа или број 59-013.       

 

Пример уплатнице:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 За ближе информације можете се обратити на телефоне 011/20-15-908 и 011/21-43-831 или мејлом на uc-statistika@carina.rs.

 

Статистички билтен

(Старија издања "Статистичког билтена" можете погледати ОВДЕ.)

 

2017

Статистички билтен - I, II квартал 20170,71 MB
Статистички билтен - I квартал 20170,60 MB

2016

Статистички билтен - I, II, III, IV квартал 20160,96 MB
Статистички билтен - I, II, III квартал 20160,77 MB
Статистички билтен - I, II квартал 2016507,24 KB
Статистички билтен - I квартал 20160,63 MB

2015

Статистички билтен - I,II,III,IV квартал 20150,84 MB
Статистички билтен - I, II, III квартал 20150,57 MB
Статистички билтен - I, II квартал 20150,74 MB
Статистички билтен - I квартал 20150,74 MB

2014

Статистички билтен - I, II, III, IV квартал 20141,20 MB
Статистички билтен - I, II, III квартал 20140,93 MB
Статистички билтен - I, II квартал 20140,83 MB
Статистички билтен- I квартал 20140,72 MB

2013

Статистички билтен-I,II,III,IV квартал 20131,23 MB
Статистички билтен- I,II,III квартал 20130,71 MB
Статистички билтен - I, II квартал 20130,73 MB
Статистички билтен - I квартал 20130,82 MB

2012

Статистички билтен - I, II, III, IV квартал 20121,26 MB
Статистички билтен - I, II, III квартал 20120,68 MB
Статистички билтен - I, II квартал 20120,82 MB
Статистички билтен - I квартал 20120,82 MB

2011

Статистички билтен - I,II,III,IV квартал 20111,07 MB
Статистички билтен - I, II, III квартал 20110,63 MB
Статистички билтен - I,II квартал 20110,62 MB
Статистички билтен - I квартал 20110,57 MB

2010

Статистички билтен - I, II, III, IV квартал 20100,98 MB
Статистички билтен - I,II,III квартал 20100,67 MB
Статистички билтен - I, II квартал 20100,55 MB
Статистички билтен - I квартал 2010483,96 KB

2009

Статистички билтен - I, II, III, IV квартал 2009 0,52 MB
Статистички билтен - I, II, III квартал 2009497,02 KB
Статистички билтен - I, II квартал 2009509,57 KB
Статистички билтен - I квартал 2009296,83 KB

2008

Статистички билтен - I, II, III, IV квартал 20080,73 MB
Статистички билтен - I, II, III квартал 2008299,64 KB
Статистички билтен - I, II квартал 2008298,58 KB
Статистички билтен - I квартал 2008311,31 KB

2007

Статистички билтен - I, II, III, IV квартал 20070,72 MB
Статистички билтен - I, II, III квартал 2007373,41 KB

  

 

Cefta Trade Portal

 

Сва права задржана 2009 © Република Србија - Министарство финансија и привреде - Управа Царина