Preskoči veze navigacije
Организација службе
Историјат царинске службе
Историјат царинског закона и царинске тарифе
Царинска униформа кроз време
Стална изложбена поставка
Галерија слика
Дан царинске службе
Пословна стратегија УЦС
Буџет

 Отворена царинска линија

NCTS

ПКГ

 

AEO

 

Cefta Trade Portal

буџет

 

СеминариNajvažniji konktakti

 

О НАМА

 

Управа царина је извршни орган Владе Србије у саставу Министарства финансија, који спроводи царинску политику Републике Србије. Управа царина поједностављивањем поступака, модернизацијом система царинског пословања, образовањем запослених и јачањем сарадње са другим домаћим институцијама и службама, као и активним учешћем у међународној и регионалној царинској сарадњи, доприноси обезбеђивању сталних јавних прихода, ефикасном одвијању међународне трговине, као и очувању безбедности, сигурности и свеукупне заштите.

 

 

 

 

 

 

 

Своје послове и задатке Управа царина обавља преко 15 подручних јединица – царинарница, у оквиру којих су, као уже унутрашње јединице, организоване царинске испоставе и царински реферати. Царинарнице преко својих организационих јединица спроводе царински поступак у путничком и робном промету – мере царинског надзора, царињењe робе, сузбијањe нелегалног увоза, царински управни и царински прекршајни поступак, продају царинске робе и принудну наплату царинских дажбина.

 

 

 

 

 

 

Управа царина обезбеђује правилну и једнообразну примену прописа из свог делокруга рада, контролише рад царинарница, спроводи другостепени царинско-управни поступак, врши координацију рада, сузбија кријумчарење и спроводи царинске истраге, врши информатичке, организационо-кадровске, финансијско-материјалне, опште и послове набавке. Послове из своје надлежности Управа царина обавља преко Бироа директора и шест сектора – сектора царинског пословања и процедура, тарифског, информатичког, људских ресурса и општих послова, финансијско, правно и инвестиционог и контролно-безбедносног сектора, као и међународне сарадње и европских интеграција, унутрашње контроле и интерне ревизије. Део кадровских, финансијских и општих послова обављају и царинарнице.

 

 

 

 

 

 

 

Царинска служба сваке државе представља важан државни орган, чија је примарна функција, историјски посматрано, била прикупљање дажбина. Данас је место и улога царине у великој мери другачија. Осим што је важна карика у ланцу подршке међународној трговини, савремена царинска служба има и изузетно значајну улогу у безбедносном систему сваке државе, као сегмент система безбедности у оквиру борбе против међународног тероризма и транснационалног криминала и у систему свеукупне заштите грађана.

 

 

 

  

 

 

Седиште Управе царина Републике Србије налази се у Новом Београду, Булевар др Зорана Ђинђића 155а.

 

 


Крените спремни на пут
  


250 на 3030

 

Сва права задржана 2009 © Република Србија - Министарство финансија и привреде - Управа Царина