Preskoči veze navigacije
O нама
Центарала
Биро директора
Одељење за међународну царинску сарадњу и европске интеграције
Одељење интерне ревизије
Одељење за унутрашњу контролу
Сектор за царинске поступке
Сектор за тарифске послове
Сектор за људске ресурсе и опште послове
Сектор за финансијске, инвестиционе и правне послове
Сектор за контролу примене царинских прописа
Сектор за информационе и комуникационе технологије
Царинарнице

 Отворена царинска линија

NCTS

ПКГ

 

AEO

 

Cefta Trade Portal

буџет

 

СеминариNajvažniji konktakti

Студија мерења времена

 

 

ОРГАНИЗАЦИЈА И НАДЛЕЖНОСТ СЕКТОРА ЗА ЦАРИНСКЕ ПОСТУПКЕ 

 • Сектор за царинске поступке

  • Одељење за царинске процедуре

  • Одељење за oвлашћене привредне субјекте и поједностављене царинске процедуре

  • Одељење за транзит робе

 

Вршилац дужности помоћника директора Смиљана Ковачевић 

Сектор за царинске поступке обавља следеће послове 

 • праћење и анализирање примене царинских, спољнотрговинских, девизних и других прописа који се примењују у царински дозвољеном поступању са робом;
 • контролу рада царинарница на пословима спровођења царински дозвољеног поступања са робом и царинско-управног поступка и пружања стручне помоћи царинарницама на овим пословима;
 • учествује у припреми прописа који се примењују у царински дозвољеном поступању са робом;
 • примењује стандарде из концепта трговинских олакшица у промету робe у погледу царинских процедура, царинске технике и учествује у реализацији нових концепата, процедура и олакшица;
 • праћење прописа Европске уније из области царина, врши компаративне анализе и предлагање начина хармонизације истих са националним прописима из области царина;
 • праћење спровођења потписаних конвенција и споразума, њихових измена и имплементације;
 • анализира и предлаже мере за отклањање проблема у примени прописа и објашњења из свог делокруга и друге послове из делокруга Сектора.

 

         Контакт

 

ППС образац


План развоја царинске службе
Синдикат
  

570 на 3030

 

Сва права задржана 2009 © Република Србија - Министарство финансија и привреде - Управа Царина