Preskoči veze navigacije
Корисне информације
Царинска тарифа
Царинска вредност робе
Порекло робе
Е-Порекло
Квоте
Овлашћени извозник
Управни поступак
Транспорт
Царинска лабораторија
Царинске повластице
Накнаде за услуге царинског органа
Казнене одредбе
Прелазни режим и мере
Банкарске гаранције
Поједностављене процедуре
Слободне зоне
ТАРИС - интегрисана тарифа
Царински поступци
Стављање робе у слободан промет
Транзит
Царинско складиштење
Активно оплемењивање
Прерада под царинском контролом
Привремени увоз
Пасивно оплемењивање
Извоз робе
Привремени извоз
Поштански саобраћај

 Отворена царинска линија

NCTS

ПКГ

 

AEO

 

Cefta Trade Portal

буџет

 

СеминариNajvažniji konktakti

Студија мерења времена

 

 

ПАСИВНО ОПЛЕМЕЊИВАЊЕ

 

 Царински поступак пасивног оплемењивања је поступак са економским дејством, који омогућава привремени извоз домаће робе из царинског подручја Републике Србије у сврху подвргавања процесима обраде и након тога поновни увоз у царинско подручје Републике Србије добијених производа насталих у тим процесима, уз потпуно или делимично ослобађање од плаћања увозних дажбина.

 

Објашњење и начин спровођења царинског поступка пасивног оплемењивања можете преузети овде.

 

Прилог 1. - Образац захтева и одобрења за царински поступак пасивног оплемењивања 

 

Прилог 2. - Исправа која се прилаже уз ЈЦИ као захтев за одобравање царинског  поступка пасивног оплемењивања 

 

Прилог 3. - Обрачун увозних дажбина

 

Прилог 4. - Обрачун увозних дажбина код система стандардне замене

 

ППС образац


План развоја царинске службе
Синдикат
  

570 на 3030

 

Сва права задржана 2009 © Република Србија - Министарство финансија и привреде - Управа Царина