Preskoči veze navigacije
Корисне информације
Царинска тарифа
Царинска вредност робе
Порекло робе
Е-Порекло
Квоте
Овлашћени извозник
Управни поступак
Транспорт
Царинска лабораторија
Царинске повластице
Накнаде за услуге царинског органа
Казнене одредбе
Прелазни режим и мере
Банкарске гаранције
Поједностављене процедуре
Слободне зоне
ТАРИС - интегрисана тарифа
Царински поступци
Стављање робе у слободан промет
Транзит
Царинско складиштење
Активно оплемењивање
Прерада под царинском контролом
Привремени увоз
Пасивно оплемењивање
Извоз робе
Привремени извоз
Поштански саобраћај

 Отворена царинска линија

NCTS

ПКГ

 

AEO

 

Cefta Trade Portal

буџет

 

СеминариNajvažniji konktakti

Студија мерења времена

 

 

ПРИВРЕМЕНИ ИЗВОЗ

 

Када се роба привремено извози са намером да се поновно увезе у непромењеном стању, сходно се примењују одредбе чланова 164-172 Царинског закона којима је уређен поступак привременог увоза.

 

Начин попуњавања ЈЦИ за поступак привременог извоза можете преузети овде.

 

Прилог 1: - Захтев за издавање одобрења за коришћење царинског поступка са економским дејством

 

Прилог 3: - Одобрење за коришћење царинског поступка са економским дејством

 

 

КАРНЕТ АТА

 

 Овим Објашњењем ближе се прописује поступање царинских органа у спровођењу царинског поступка привременог увоза, привременог извоза и транзита на основу карнета АТА, начин и рокови за раздуживање тих поступака, поступање у случају нераздуживања карнета АТА и настанка царинског дуга и друга питања у вези поступка по карнету АТА.

 

Прилози уз објашњење карнета АТА:

 

Прилог 1. – Образац ургенције о нераздуженом карнету АТА,
Прилог 2. – Образац  I Обавештење о нераздуженом карнету АТА  ПКС,
Прилог 3. – Образац  обрачуна царинског дуга по карнету АТА,
Прилог 4. – Наплата регулационе таксе,
Прилог 5. – Сертификат.

 

ППС образац


План развоја царинске службе
Синдикат
  

570 на 3030

 

Сва права задржана 2009 © Република Србија - Министарство финансија и привреде - Управа Царина