Preskoči veze navigacije
Корисне информације
Царинска тарифа
Царинска вредност робе
Порекло робе
Е-Порекло
Квоте
Овлашћени извозник
Управни поступак
Транспорт
Царинска лабораторија
Царинске повластице
Накнаде за услуге царинског органа
Казнене одредбе
Прелазни режим и мере
Банкарске гаранције
Поједностављене процедуре
Слободне зоне
ТАРИС - интегрисана тарифа
Царински поступци
Стављање робе у слободан промет
Транзит
Царинско складиштење
Активно оплемењивање
Прерада под царинском контролом
Привремени увоз
Пасивно оплемењивање
Извоз робе
Привремени извоз
Поштански саобраћај

 Отворена царинска линија

NCTS

ПКГ

 

AEO

 

Cefta Trade Portal

буџет

 

СеминариNajvažniji konktakti

Студија мерења времена

 

 

ТРАНЗИТ

Све информације везане за транзит можете наћи на страници  

http://www.carina.rs/NCTS

 ТИР КОНВЕНЦИЈА

Транзит на основу карнета ТИР регулисан је ТИР конвенцијом и Упутством за примену система ТИР. 

 Упутство за попуњавање талона ТИР карнета можете видети овде.

Повећање гарантног износа по ТИР карнету и нови изглед ТИР карнета, можете видети овде.

АТА КОНВЕНЦИЈА

Транзит на основу карнета АТА регулисан је Конвенцијом о привременом увозу и упутством за примену система АТА.

 

Принципал је дужан да положи обезбеђење за плаћање царинског дуга, које може бити појединачно (за један царински поступак) или генерално (за више транзитних поступака) уз одобрење Управе царина. Обезбеђење се не полаже у случају превоза робе у ваздушном саобраћају, железничком саобраћају и преноса робе цевоводом или далеководом.

 

 ПОЛАГАЊЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА У ТРАНЗИТНОМ ПОСТУПКУ


Овим Oбјашњењем ближе се описује начин и поступак који спроводе организационе јединице Управе царина Републике Србије за прихватање, одобравање и коришћење обезбеђења за наплату дуга који би могао настати у вези са робом у транзитном поступку.

 

 

ППС образац


План развоја царинске службе
Синдикат
  

570 на 3030

 

Сва права задржана 2009 © Република Србија - Министарство финансија и привреде - Управа Царина