Preskoči veze navigacije
Корисне информације
Царинска тарифа
Царинска вредност робе
Порекло робе
Е-Порекло
Квоте
Овлашћени извозник
Управни поступак
Транспорт
Царинска лабораторија
Царинске повластице
Накнаде за услуге царинског органа
Казнене одредбе
Прелазни режим и мере
Банкарске гаранције
Поједностављене процедуре
Слободне зоне
ТАРИС - интегрисана тарифа
Царински поступци
Стављање робе у слободан промет
Транзит
Царинско складиштење
Активно оплемењивање
Прерада под царинском контролом
Привремени увоз
Пасивно оплемењивање
Извоз робе
Привремени извоз
Поштански саобраћај

 Отворена царинска линија

NCTS

ПКГ

 

AEO

 

Cefta Trade Portal

буџет

 

СеминариNajvažniji konktakti

Студија мерења времена

 

 

Поједностављени поступак при извозу и увозу робе за царинске заступнике

Управа царина припремила је објашњења за спровођење поједностављеног поступка при извозу за царинске заступнике, као и текст објашњења за спровођење поједностављеног поступка при увозу за царинске заступнике. 

 

Поједностављени поступак у простору примаоца односно пошиљаоца

Управа царина припремила је објашњења за спровођење поједностављеног увозног поступка у простору примаоца, као и текст објашњења за спровођење поједностављеног извозног поступка у простору пошиљаоца.

Текст измена и допуна ових објашњења можете преузети овде.

 

 

Поједностављени царински поступак на основу фактуре

Текст објашњења за поједностављени царински поступак на основу фактуре можете преузети овде.

 

                

 

            

                     Поједностављени царински поступци - презентација          

 

 

ППС образац


План развоја царинске службе
Синдикат
  

570 на 3030

 

Сва права задржана 2009 © Република Србија - Министарство финансија и привреде - Управа Царина