Preskoči veze navigacije
Корисне информације
Поступак царињења у путничком промету
Моторна возила
Царинске повластице за физичка лица
Преносива средства плаћања
Забране и ограничења
Крените спремни на пут

 Отворена царинска линија

NCTS

ПКГ

 

AEO

 

Cefta Trade Portal

буџет

 

СеминариNajvažniji konktakti

Студија мерења времена

 

 

ЦАРИЊЕЊЕ  У  ПУТНИЧКОМ  ПРОМЕТУ

 

Овде се можете информисати о начину спорвођења царинског поступка у путничком промету са иностранством. Такође можете видети Списак предмета за личне потребе и спортске сврхе, за које се може одобрити привремени увоз уз потпуно ослобођење од увозних дажбина, као и Образац за привремени увоз/извоз робе (прилог усменој декларацији за привремени увоз/извоз).

 

ППС образац


План развоја царинске службе
Синдикат
  

570 на 3030

 

Сва права задржана 2009 © Република Србија - Министарство финансија и привреде - Управа Царина