Preskoči veze navigacije
Правна регулатива
eIPR апликација
Електронска база података

 Otvorena carinska linija

NCTS

NCTS

 

 AEO

 

Cefta Trade Portal

budzet

 

Seminari

Studija merenja vremena

 

Правна регулатива - Законска и подзаконска регулатива у области примене мера за заштиту права интелектуалне својине у царинском поступку и обрасци.

 

еIPR апликација - Апликација за електронско подношење захтева за предузимање мера у вези са робом за коју се сумња да повређује право интелектуалне својине

 

Електронска база података - Електронска база података у вези са заштитом права интелектуалне својине на граници.

 

PPS obrazac


 

Plan razvoja 2017-2020
Krenite na put

 
570 na 3030

Vodič za putnike


 

Сва права задржана 2009 © Република Србија - Министарство финансија и привреде - Управа Царина