Отворена царинска линија

NCTS

ПКГ

 

AEO

 

Cefta Trade Portal

буџет

 

СеминариNajvažniji konktakti

Студија мерења времена

 

 

Усвојени нови Царински закон и Закон о царинској служби

петак, 07 децембар 2018.

Скупштина Републике Србије усвојила је на данашњој седници нови Царински закон, као и Закон о царинској служби. Очекује се да сет реформских закона које је Скупштина Србије усвојила, а међу којима се налазе и поменута два, допринесу даљем подизању животног стандарда грађана и интензивнијем економском напретку земље.

 

 

Новим Царинским законом постигнут је изузетно висок ниво усаглашености са новим Царинским законом ЕУ, што је веома важно за преговарачко Поглавље 29 - Царинска унија. Кључна измена се односи на комуникацију између царине и приватног сектора, која ће се убудуће обављати електронским путем. Аутоматизацијом царинских поступака смањују се трошкови пословања, што доприноси већој конкурентности наших предузећа. Такође, аутоматизацијом се подиже ниво безбедности, ниво наплате и прилив средстава у државни буџет, што се директно одражава на бруто национални доходак и стандард свих грађана.

 

 

Новина су и одредбе које се односе на царински дуг, а које се сада налазе у почетним поглављима закона, што указује на изузетну важност финансијског аспекта у поступку примене царинских прописа. Уведена је и нова подела царинских поступака на стављање робе у слободан промет, посебне поступке и извоз, а установљено је и обавезно обезбеђење за већину царинских поступака.

 

 

Рок у коме роба може да буде у привременом смештају је повећан са 20 на 90 дана, а прописан је и укупан рок од 10 година у којем роба може остати у поступку привременог увоза. Оснажен је и институт овлашћеног привредног субјекта, а уведена су и нова царинска поједностављења – централизовано царињење и самопроцена.

 

 

Када је реч о Закону о царинској служби, њиме се регулише рад и организација Управе царина, као и овлашћења царинских службеника. Новине у закону се односе на овлашћења у вези са обављањем послова накнадне и унутрашње контроле, што досадашњим прописима није било регулисано.

 

 

Законом о царинској служби је утврђено и право на корективни коефицијент посебним категоријама царинских службеника и то онима који су распоређени на радна места разврстана у звања млађи царински надзорник, царински надзорник, млађи царински прегледач и царински прегледач (са средњом и вишом стручном спремом на пословима прегледа робе и царинског надзора и контроле у путничком промету) и царинским службеницима који у оквиру послова радног места имају овлашћење за ношење и употребу оружја. Они ће имати право на увећање основног коефицијента у висини од 20%.

 

 

Реч је о царинским службеницима који раде на граничним прелазима, робним испоставама и у контролним службама, под посебним условима рада и чији је посао по природи ризичан по безбедност и здравље. То су службеници који раде у сменама, суботом, недељом и празницима, и који су изложени свим временским условима због рада на отвореном, токсичним издувним гасовима, као и зрачењу – уколико је реч о службеницима који контролишу рад царинских мобилних скенера.

 

 

Законом о царинској служби се уређују овлашћења и обавезе царинских службеника тако да ефикасно прате поједностављење, модернизацију и рационализацију царинских процедура дефинисаних у новом Царинском закону, а веома је важна и чињеница да се њиме обезбеђује већа правна сигурност, безбедност друштва и земље, јача интегритет царинских службеника и смањује могућност за корупцију.

 

ППС образац


План развоја царинске службе
Синдикат
  

570 на 3030

 

Сва права задржана 2009 © Република Србија - Министарство финансија и привреде - Управа Царина