Preskoči veze navigacije
Uvoz polovnih vozila
Licitacije
Poštanske pošiljke
Uvoz kineske robe
Privremeni uvoz/izvoz
Selidbe
Lični prtljag
Kućni ljubimci
Unos biljaka
Unos lekova
Unošenje/iznošenje deviza
Povraćaj PDV
Unos oružja
Unos i iznos umetnina
Krenite spremni na put
Carinjenje u putničkom prometu sa inostranstvom
Povlastice za invalide

 Отворена царинска линија

NCTS

ПКГ

 

AEO

 

Cefta Trade Portal

буџет

 

СеминариNajvažniji konktakti

Студија мерења времена

 

 

1. Da li osobe sa invaliditetom mogu da uvezu automobil bez plaćanja dažbina?  

Osobe sa invaliditetom mogu uvoziti motorna vozila za svoje potrebe uz oslobođenje od plaćanja carinskih dažbina, u skladu sa važećim Sporazumom o slobodnoj trgovini između Srbije i EU. U tom slučaju je pored ostale dokumentacije, potrebno da uvoznik priloži i dokaz da je automobil proizveden u nekoj od zemalja članica EU – sertifikat EUR 1, ili izjavu na fakturi, ukoliko je reč o vozilu čija vrednost ne prelazi 6.000 evra. Ukoliko su  svi propisani uslovi ispunjeni, carinski organ odobrava uvoz vozila uz primenu povlašćene carinske stope. Porez na dodatnu vrednost (PDV) plaća se po stopi od 20%.  

2. Da li kao invalid imam pravo na povraćaj PDV-a plaćenog prilikom uvoza automobila?

O ispunjenosti uslova za povraćaj plaćenog PDV-a na osnovu podnete odgovarajuće dokumentacije odlučuje Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Za dalje informacije u vezi sa potvrdom koju izdaje navedeni organ, kao i o pravu na refundaciju poreza na dodatu vrednost koji je osoba sa invaliditetom platila prilikom uvoza motornog vozila, potrebno je obratiti se nadležnom ministarstvu (https://www.minrzs.gov.rs/pravo-na-povracaj-pdv.html, kontakt telefon: 011/ 361-49-60).

 3. Da li sam kao invalid oslobođen plaćanja uvoznih dažbina na automobil napravljen specijalno prema mojim potrebama?

Da, prema važećem zakonu, osobe sa invaliditetom oslobođene su plaćanja carine, na specifičnu opremu, putničke automobile i druga motorna vozila konstruisana prvenstveno za prevoz lica. Osobe sa ivaliditetom, kao i njihove organizacije  mogu uvoziti uz oslobođenje od plaćanja carine i uređaje, instrumente i njihove rezervne delove, kao i potrošni materijal, koji su posebno izrađeni i namenjeni za upotrebu od strane osoba sa invalidetom.

 4. Šta je u tom slučaju potrebno priložiti od dokumentacije?

 Radi ostvarivanja ove povlastice carinskom organu se podnosi sledeća dokumentacija:
1. izjava korisnika povlastice da se specifična oprema, uređaji i instrumenti, kao i rezervni delovi i potrošni materijal za korišćenje te opreme uvoze za potrebe korisnika povlastice,

2. potvrda medicinske ili druge nadležne ustanove, odnosno lekara specijaliste, da se oprema uvozi za ličnu upotrebu odnosno upotrebu od strane organizacije,

3. izvod iz odgovarajućeg registra,

4. pisani zahtev za oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina, koji sadrži:

- trgovački naziv i opis robe, tehničke karakteristike iz kojih se vidi da je ta roba posebno izrađena i namenjena za upotrebu od strane osoba sa invaliditetom,
- naziv proizvođača odnosno dobavljača,
-  zemlju porekla,
- količinu robe,
- cenu ili carinsku vrednost robe,
- mesto na kojem će se upotrebljavati roba.

 

Ukoliko su svi uslovi ispunjeni, carinski organ stavlja zabelešku na deklaraciji o oslobođenju od plaćanja carine. I u ovim slučajevima plaća se PDV po stopi od 20%.

 

ППС образац


План развоја царинске службе
Синдикат
  

570 на 3030

 

Sva prava zadržana 2009 © Republika Srbija - Ministarstvo finansija i privrede - Uprava Carina