Otvorena carinska linija

NCTS

NCTS

 

 AEO

 

Cefta Trade Portal

budzet

 

Seminari

Studija merenja vremena

 

 

INFORMATOR O RADU UPRAVE CARINA

 

Informator izdaje:

 

Republika Srbija
Ministarstvo finansija
Uprava carina
Bulevar Zorana Đinđića 155a
Novi Beograd

 

Sačinjen je prema Uputstvu za izradu i objavljivanje informatora o radu državnog organa („Službeni glasnik RS“, broj 68 od 14.09.2010. godine).

 

Lice odgovorno za tačnost i potpunost podataka koje sadrži „Informator o radu“ jeste ovlašćeno lice Gordana Glišić, samostalni carinski savetnik. Prvi put objavljen je dana 01.12.2005. godine na internet prezentaciji Uprave carina na adresi: www.carina.rs, pod naslovom „Informator o radu Uprave carina". Informator o radu ažuriran je  28.05.2019. godine.

 

Štampani i elektronski primerak „Informatora o radu“ može se dobiti u Upravi carina Srbije, u Sektoru za ljudske resurse i opšte poslove. 

 

 Informator o radu carinske službe.docx  

 

PPS obrazac


 

Plan razvoja 2017-2020
Krenite na put

 
570 na 3030

Vodič za putnike


 

Sva prava zadržana 2009 © Republika Srbija - Ministarstvo finansija i privrede - Uprava Carina