Otvorena carinska linija

NCTS

NCTS

 

 AEO

 

Cefta Trade Portal

budzet

 

Seminari

Studija merenja vremena

 

DokumentacijaFilter
Nabavka usluga održavanja licenci za antivirusni softver1.8.2019
Nabavka usluga za primenu mera u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu u skladu sa Zakonom o bezbednosti 5.8.2019
Nabaka usluga podrške za pravilno funkcionisanje sistema elektronskih lokatora
8.8.2019
Nabavka usluga održavanja softvera za poslovno izveštavanje23.8.2019
Nabavka hranе za životinje6.9.2019
Nabavka održavanje protivpožarne opreme11.9.2019
Nabavka usluga - održavanje drumskih kolskih vaga16.9.2019
Nabavka usluga - komisija za tehnički pregled objekta za GP Sot7.10.2019
Nabavka usluga zakupa prostora za uskladištenje naftnih derivata11.10.2019
Nabavka usluga održavanja softvera za statistiku11.10.2019
Nabavka usluga L3VPN14.10.2019
Nabavka dobara - boca za uzorkovanje 18.10.2019
Nabavka usluga popravke bele tehnike21.10.2019
Nabavka usluga održavanja uređaja za zaštitu24.10.2019
Nabavka usluga prevoza radnika Uprave carina12.11.2019
Nabavka usluga klasifikacije i uništenja robe12.11.2019
Nabavka usluga tekućeg održavanja i hitnih inervencija na instalacijama vodovoda i kanalizacije za potrebe Uprave carina12.11.2019

Prethodna obaveštenja

Nema stavki koje je moguće pregledati u ovom prikazu biblioteke dokumenata „Prethodna obaveštenja“.

 Arhiva tendera i nabavki

 

PPS obrazac


 

Plan razvoja 2017-2020
Krenite na put

 
570 na 3030

Vodič za putnike


 

Sva prava zadržana 2009 © Republika Srbija - Ministarstvo finansija i privrede - Uprava Carina