Otvorena carinska linija

NCTS

NCTS

 

 AEO

 

Cefta Trade Portal

budzet

 

Seminari

Studija merenja vremena

 

DokumentacijaFilter
Nabavka usluga popravke bele tehnike21.10.2019
Nabavka usluga održavanja uređaja za zaštitu24.10.2019
Nabavka usluga održavanja softvera za statistiku1.11.2019
Nabavka pneumatika 7.11.2019
Nabavka usluga održavanja fotokopira marke "Minolta", faks aparata "Panasonic", električnog katatera i skenera ROWE velikog formata  7.11.2019
Nabavka usluga prevoza radnika Uprave carina12.11.2019
Nabavka usluga klasifikacije i uništenja robe12.11.2019
Nabavka usluga tekućeg održavanja i hitnih inervencija na instalacijama vodovoda i kanalizacije za potrebe Uprave carina12.11.2019
Nabavka službenih znački15.11.2019
Nabavka usluga održavanja licenci ARIS21.11.2019
Nabavka usluga održavanja softvera za statistiku25.11.2019
Nabavka usluga održavanja mobilnih skenera2.12.2019
Nabavka usluga - tehnički pregled vozila2.12.2019
Nabavka PVC stolarije 9.12.2019
Nabavka usluga održavanja aplikativnog softvera za poslove finansija - SIRIJUS12.12.2019
Nabavka usluga održavanja aplikativnog softvera za poslove finansija - SIRIJUS 27.12.2019
Nabavka usluga spoljnog čišćenja 30.12.2019
Nabavka usluga podrške za mrežne i bezbednosne uređaje  10.1.2020
Nabavka opreme za domaćinstvo i ugostiteljstvo15.1.2020
Nabavka metalnih polica za magacin16.1.2020
Nabavka usluga tekućeg održavanja autodizalica23.1.2020
Nabavka usluga tekućeg održavanja i hitnih intervencija na mašinskim instalacijama, ventilacionim sistemima i ložišnoj opremi Uprave carina23.1.2020
Nabavka usluga održavanja automatskih rampi23.1.2020
Nabavka pneumatika23.1.2020
Nabavka usluga preseljenja robe, dokumentacije i pokretnih stvari za potrebe Uprave carina 23.1.2020
Nabavka usluga održavanja licenci ARIS27.1.2020
Nabavka usluga održavanja liftova u zgradi Uprave carina27.1.2020
Nabavka usluga prevoza i smeštaja za službeni put u inostranstvo6.2.2020
Nabavka usluge ishrane i hotelskog smeštaja u zemlji6.2.2020
Nabavka usluga prevoza i smeštaja za službeni put u inostranstvo6.2.2020

Prethodna obaveštenja

Nema stavki koje je moguće pregledati u ovom prikazu biblioteke dokumenata „Prethodna obaveštenja“.

 Arhiva tendera i nabavki

 

PPS obrazac


 

Plan razvoja 2017-2020
Krenite na put

 
570 na 3030

Vodič za putnike


 

Sva prava zadržana 2009 © Republika Srbija - Ministarstvo finansija i privrede - Uprava Carina