Otvorena carinska linija

NCTS

NCTS

 

 AEO

 

Cefta Trade Portal

budzet

 

Seminari

Studija merenja vremena

 

ETIKA I INTEGRITET U ЈAVNOЈ ADMINISTRACIЈI


U Centrali Uprave carina, 6. oktobra,  Dragana Gnjatović,  šefica  Odseka za radne odnose i upravljanje ljudskim resursima,  održala je obuku „Etika i integritet u javnoj administraciji“. U okviru mera Akcionog plana za sprovođenje Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije, svi funkcioneri i zaposleni u javnoj administraciji Republike Srbije imaju obavezu da pohađaju pomenutu obuku. Ovo je samo jedna od održanih, budući da će i u narednom periodu biti organizovane u UC.

 

Cilj obuke jeste jačanje svesti  o značaju zakonitosti, nepristrasnosti, poštovanja i odgovornosti, kao ključnih vrednosti javnog sektora, koji nisu samo principi već i putokazi za ponašanje.  Svako postupanje u skladu sa ovim vrednostima  doprinosi boljem radu Uprave carina, kao i jačanju poverenja koje građani imaju u nju.


S obzirom da svako od nas utiče na održavanje negativne ili izgradnju pozitivne slike o instituciji u kojoj radimo, razmatrane su i druge vrednosti iz Etičkog kodeksa ponašanja državnih službenika: integritet, efikasnost, politička neutralnost, pristojnost, strpljenje i dr. koje se vezuju za našu profesionalnu ulogu i očekivanja javnosti.

 

 

 

 

Prema rečima Gnjatovićeve, organizaciona umeća za sprečavanje korupcije su, pre svega,  kreiranje jasnoće, što podrazumeva da se propišu procedure i smanji nivo diskrecionog odlučivanja na minimum. Tu su još postizanje usaglašenosti sa normama, kreiranje podržavajuće radne atmosfere, procena izvodljivosti radnih zadataka, uspostavljanje vidljivosti ponašanja, vođenje dijaloga i sankcionisanje.


Među prioritetna područja u borbi protiv korupcije svrstano je sprečavanje sukoba interesa. Taj fenomen ne predstavlja (sam po sebi) korupciju, ali kod susreta privatnog i javnog, objektivno se javlja bojazan da bi privatan interes osobe mogao kompromitovati javni interes time što može uticati na nezavisno, nepristrasno i objektivno ponašanje.


Poseban segment obuke predstavljala  je praktična vežba posvećena etičkim dilemama u kojoj su se polaznici pojedinačno izjašnjavali o određenim situacijama koje se dešavaju ili su moguće u svakodnevnom životu. Uzimajući  u obzir pretpostavljene  etičke vrednosti, bilo je potpunog slaganja prisutnih sa iznetim pojedinačnim mišljenjem, ali su u vezi određenih situacija do izražaja došla i različita mišljenja.


 

 

Ukazano je da pri odlučivanju kod etičkih dilema  treba uzeti u obzir tri posledice: po pojedinca, okruženje, kao po društvo u celini.

 

Predstavljeni su i modeli etičkog odlučivanja, među kojima su i kategorički imperativ („Ako radnja ne odgovara svima, onda ona nije podesna ni za koga) i zlatno pravilo („ U svemu što radiš, ponašaj se prema drugim ljudima na isti način na koji bi ti voleo da se oni ponašaju prema tebi“).

 

PPS obrazac


 

Plan razvoja 2017-2020
Krenite na put

 
570 na 3030

Vodič za putnike


 

Sva prava zadržana 2009 © Republika Srbija - Ministarstvo finansija i privrede - Uprava Carina