Otvorena carinska linija

NCTS

NCTS

 

 AEO

 

Cefta Trade Portal

budzet

 

Seminari

Studija merenja vremena

 

NACIONALNI SEMINAR O MODERNIZACIЈI CARINSKE LABORATORIЈESeminar o modernizaciji carinske laboratorijeU centru za stručno obrazovanje Uprave carina, od  23. do 27. februara, stručnjaci koje je delegirala Svetska carinska organizacija, održali su obuku za službenike naše laboratorije i kolege koje se bave tarifiranjem. Pored predhodnih poseta službenika  carinskih laboratorija Slovenije i Italije, ova aktivnost SCO takođe ima za cilj da se prošire znanja radnika laboratorije i da se što više usaglasimo s radom savremenih carinskih laboratorija država Evropske unije.

Otvarajući radionicu i pozdravivši prisutne, Duško Marinković, pomoćnik direktora UC-koordinator, zahvalio se SCO na organizovanju obuka koje doprinose usavršavanju carinskih službenika.

S obzirom da je osnovna uloga laboratorije da se, za uzeti uzorak robe u carinskom postupku, izvrši neophodna  identifikacija, na osnovu koje se izdaje laboratorijski nalaz koji sadrži rezultate ispitivanja i svrstavanja robe po Carinskoj tarifi, konkretna potreba Uprave carina, bila je da polaznici steknu znanja i veštine za primenu sledećih laboratorijskih ispitivanja: 
• Određivanje porekla alkohola (prirodno ili sintetičko, botaničko, itd.) u alkoholnim pićima
• Utvrđivanje razlike između teksturiranih i neteksturiranih biljnih masti i ulja
• Analize proizvoda koji sadrže proizvode razlaganja skroba
• Metode određivanja aktivnosti mineralnih proizvoda iz 38. Glave Carinske tarife
• Određivanje sadržaja glukoze u proizvodima za ljudsku upotrebu
• Tehnike razlikovanja netkanih tkanina i filca 

Laboratorija UC Srbije nema aparate na kojima bi primenjivala tražena ispitivanja, tako da su metode usmeno prezentovane uz sve savete i primedbe koje su uočene u praksi. Stručnjaci dr  Alvaro Fernardez Acebes, viši tehnički službenik pri Sekretarijatu SCO i  dr Huan Antonio Fernandez Martin, iz Carinske laboratorije Barselona, preneli su svoje teorijsko i praktično znanje za navedene probleme određivanja neophodnih parametara za pravilnu identifikaciju i svrstavanje robe po Carinskoj tarifi. Na ovaj način obučeni službenici Carinske laboratorije stekli su neophodna znanja koja će im biti potrebna u postupku modernizacije carinske laboratorije, obavestio nas je načelnik Carinske laboratorije Branislav Čubrić.

Ovom prilikom polaznici obuke su upoznati i s temama vezanim za rad i organizaciju Svetske carinske organizacije, kao i  s organizacijom, strukturom i funkcionisanjem  moderne carinske laboratorije.

Inače, Carinska laboratorija organizaciono pripada Sektoru za tarifske poslove UC i ima ukupno 19 zaposlenih. Sastoji se od delova koji se nalaze u Beogradu, Novom Sadu i Nišu.

 

PPS obrazac


 

Plan razvoja 2017-2020
Krenite na put

 
570 na 3030

Vodič za putnike


 

Sva prava zadržana 2009 © Republika Srbija - Ministarstvo finansija i privrede - Uprava Carina