Preskoči veze navigacije
Mapa carinarnica
Beograd
Dimitrovgrad
Kladovo
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Niš
Novi Sad
Priština
Šabac
Sombor
Subotica
Užice
Vršac
Zrenjanin
Otvorena carinska linija
Akreditacija za novinare
Pišite nam

 Otvorena carinska linija

NCTS

NCTS

 

 AEO

 

Cefta Trade Portal

budzet

 

Seminari

Studija merenja vremena

 

SEKTOR ZA LJUDSKE RESURSE I OPŠTE POSLOVE

Pomoćnik direktora Ivan Ribać 

Telefon: + 381 11 2600 669
Faks: + 381 11 267 45 26

 

ODELJENJE ZA LJUDSKE RESURSE
 + 381 11 269-75-22;

FAKS + 381 11 267-45-26

 

GRUPA ZA ORGANIZACIЈU I RAZVOЈ CARINSKE SLUŽBE
+ 381 11 311-75-98; + 381 11 201-58-38

 

ODSEK ZA RADNE ODNOSE I UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA
+ 381 11 201-59-63 ;

 

GRUPA ZA RADNE SPOROVE
+ 381 11 319-10-56; + 381 11  201-58-00 /11103

 

GRUPA ZA DISCIPLINSKI POSTUPAK
+ 381 11 269-37-33; +381 11  201-58-40

 

CENTAR ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE I USAVRŠAVANJE 
+ 381 11 269-68-15; + 381 11 267-41-87 TEL /FAKS

 

ODELJENJE ZA OPŠTE POSLOVE
+ 381 11 301-89-22; + 381 11 201-58-42

 

ODSEK ZA KANCELARIЈSKE I OPŠTE POSLOVE
+381 11 269-02-16
 

Vrati se na kontakt stranu

 

PPS obrazac


 

Plan razvoja 2017-2020
Krenite na put

 
570 na 3030

Vodič za putnike


 

Sva prava zadržana 2009 © Republika Srbija - Ministarstvo finansija i privrede - Uprava Carina