Preskoči veze navigacije
eIPR aplikacija
Pravna regulativa
Elektronska baza podataka

 Отворена царинска линија

NCTS

ПКГ

 

AEO

 

Cefta Trade Portal

буџет

 

СеминариNajvažniji konktakti

Студија мерења времена

 

 

ELEKTRONSKA BAZA PODATAKA

 

Elektronska baza podataka u vezi sa zaštitom prava intelektualne svojine na granici formirana je u skladu sa članom 287 a Carinskog zakona i sadrži podatke o odlukama carinskog organa kojima su odobreni zahtevi nosilaca prava intelektualne svojine za preduzimanje mera u vezi sa robom za koju se sumnja da povređuje pravo intelektualne svojine. Baza sadrži i podatke o robi čije puštanje je obustavljeno, odnosno koja je zadržana zbog sumnje u povredu prava intelektualne svojine, a na osnovu odobrenih zahteva nosilaca prava.

 

Link: http://javnaiprbaza.carina.rs/inespublic

 

 

ППС образац


План развоја царинске службе
Синдикат
  

570 на 3030

 

Sva prava zadržana 2009 © Republika Srbija - Ministarstvo finansija i privrede - Uprava Carina