NCTS

NCTS


Anketa
Šta mislite o novom sajtu Uprave Carina?


Rezultat glasanja
Ukupno glasalo 11983
odličan
3646
dobar
4412
loš
3925

 Carina

Vesti

Krajem prošle nedelje, upravniku carinarnice Vršac, Milanu Mićinu, odšrafljeni su šrafovi na točkovima službenog vozila.

dalje

Aktivna saradnja i partnerstvo u borbi protiv krivotvorenja i nelegalne trgovine duvanskim proizvodima  između Uprave carina republike Srbije i kompanije Japan Tobacco International AD Senta (JTI) nastavljena je donacijom 20 fotoaparata koji bi trebalo da posluže za lakšu i bržu identifikaciju krivotvorene robe.

dalje

Carinici su privremeno zadržali gotovo 200 kilograma dečjih kompleta ''Štrumfovi'' zbog sumnje da povređuju pravo intelektualne svojine. Inače, carinici imaju obavezu da za svaku robu za koju posumnjaju da je plagijat prekinu carinski postupak i o tome obaveste Odeljenje za zaštitu intelektualne svojine Uprave carina koje dalje kontaktira advokatsku kancelariju angažovanu za zaštitu prva te robne marke.

dalje

Krenite na put

 

Cefta Trade Portal

 

budzet

 Otvorena carinska linija

Sva prava zadržana 2009 © Republika Srbija - Ministarstvo finansija i privrede - Uprava Carina