Otvorena carinska linija

NCTS

NCTS

 

 AEO

 

Cefta Trade Portal

budzet

 

Seminari

Studija merenja vremena

 

Materijal za preuzimanjeFilter
16.7.2015
Peti sastanak poslovne kontakt grupeKoristite tastere SHIFT+ENTER da biste otvorili meni (novi prozor).
15.10.2014
Četvrti sastanak poslovne kontakt grupeKoristite tastere SHIFT+ENTER da biste otvorili meni (novi prozor).
29.5.2014
Treći sastanak poslovne kontakt grupeKoristite tastere SHIFT+ENTER da biste otvorili meni (novi prozor).
Agenda,
Pozivno pismo,
Prezentacija- IPA 2011 – NCTS
Prezentacija – Status ovlašćenog privrednog subjekta
19.11.2013
Drugi sastanak poslovne kontakt grupeKoristite tastere SHIFT+ENTER da biste otvorili meni (novi prozor).
Dokument - Razmena poruka-GMS
30.5.2013
Prvi sastanak poslovne kontakt grupeKoristite tastere SHIFT+ENTER da biste otvorili meni (novi prozor).
Prezentacija - Opšti uslovi rada za PKG,
Prezentacija - Uvođenje novog kompjuterizovanog tranzitnog sistema (NCTS) u Republiku srbiju,
Prezentacija - Tehnička pomoć Upravi carine Republike Srbije za podršku modernizacije carinskih sistema NCTS

 

PPS obrazac


 

Plan razvoja 2017-2020
Krenite na put

 
570 na 3030

Vodič za putnike


 

Sva prava zadržana 2009 © Republika Srbija - Ministarstvo finansija i privrede - Uprava Carina