Otvorena carinska linija

NCTS

NCTS

 

 AEO

 

Cefta Trade Portal

budzet

 

Seminari

Studija merenja vremena

 

Carina zainteresovana da se utiče na zadržavanje u teretnom saobraćaju

petak, 11 oktobar 2019.

Privredna komora Srbije je u saradnji sa Kabinetom predsednice Vlade Republike Srbije 11. oktobra 2019. godine organizovala još jedan susret svojih članica i predstavnika državnih organa kako bi se pronašlo rešenje za duga zadržavanja u teretnom drumskom saobraćaju.

 

 

Česte kolone na našim graničnim prelazima predstavljaju ozbiljann izazov i prete da ugroze konkurentnost srpske privrede na međunarodnom tržištu, kako ističu predstavnici kompanija koji su se okupili u Privrednoj komori Srbije.

 

Upravo su zbog toga sastanku prisustvovali i visoki predstavnici Uprave carina Srbije, zamenik direktora Veselin Milošević i Smiljana Kovačević, pomoćnik direktora u Sektoru za carinske postupke.

 

 

Predstavnici carinske službe Srbije su još jednom ponovili da je Uprava carina veoma zainteresovana da se zajedničkim naporima i merama utiče sa smanjenje zadržavanja teretnog saobraćaja, pre svega na izlazu iz Republike Srbije i na najfrekventnijim graničnim prelazima.

 

 

Kako su, između ostalih, najfrekventniji prelazi koji privrednici koriste za izvoz robe – granični prelazi Horgoš i Kelebija, zamenik direktora Veselin Milošević je podsetio da je 15. aprila 2019. godine tokom susreta direktora carinske administracije Srbije i Mađarske posebna pažnja posvećena ovom problemu, ali da uprkos konstruktivnim predlozima Uprave carina, nije došlo do značajnijih pomaka.

 


Јoš tada je delegacija Uprave carina Srbije objasnila mađarskim kolegama da se carinska služba vrlo često suočava sa nezadovoljstvom privrednika i prevoznika zbog višečasovnih čekanja na granici koja loše utiču na pozitivan privredni ambijent koji Srbija pokušava da kreira i stimuliše.

 

Predloženo je da se pojačane kontrole sprovode u kraćem vremenskom periodu, da se poveća broj traka na ulazu u Mađarsku i da se dozvoli ulazak vozila na teretni terminal na mađarskoj strani granice kako bi se gužva smanjila.

 

Sa druge strane, prisutni su mogli da čuju i konkretne podatke koji govore o tome da na prelazu Horgoš za 24 časa iz zemlje izađe oko 400 teretnih vozila, a da je kapacitet carinske službe Srbije duplo veći. Na žalost, kada kolona stoji i međuzona je puna, nemoguće je sprovoditi carinski postupak, jer kamioni fizički ne mogu da prođu do susedne granice.

 


Pomoćnik direktora u Sektoru za carinske postupke, Smiljana Kovačević, je naglasila da su sve carinske procedure usklađene sa evropskim standardima i da Uprava carina ni na koji način ne doprinosi trenutnom stanju, već da je i sama neopravdano suočena sa otežanim uslovima rada trpeći veliki pritisak na koji ne može da utiče.

 

Privrednici su izneli predlog da se obezbedi posebna traka za prolaz kamiona koji su prazni, kao i za one kompanije koje su stekle status Ovlašćenog privrednog subjekta (AEO), ali to, kako im je objašnjeno, zavisi od bilateralnog dogovora dveju strana i od infrastrukturnih kapaciteta koji bi trebalo da budu unapređeni na većini naših prelaza.

 

Tokom susreta, predstavnici Uprave carina su zajedno sa privrednicima podržali nastojanja Vlade Republike Srbije da se sa susednim državama na najvišem nivou razmatra mogućnost uvođenja koncepta zajedničkih prelaza, kao što je već učinjeno sa Republikom Severnom Makedonijom, jer bi to pored već postojećih pojednostavljenja, moglo trajno da olakša i ubrza promet robe i putnika preko granice.

 

PPS obrazac


 

Plan razvoja 2017-2020
Krenite na put

 
570 na 3030

Vodič za putnike


 

Sva prava zadržana 2009 © Republika Srbija - Ministarstvo finansija i privrede - Uprava Carina