Otvorena carinska linija

NCTS

NCTS

 

 AEO

 

Cefta Trade Portal

budzet

 

Seminari

Studija merenja vremena

 

VAŽNO: Kontrola hrane pri uvozu

utorak, 20 maj 2014.

Hrana i hrana za životinje podležu inspekcijskoj kontroli shodno Zakonu o bezbednosti hrane („Sl. glasnik RS“, broj 41/2009).

 

Na osnovu napred navedenog zakona hrana se deli prema poreklu i shodno toj podeli podeljene su nadležnosti inspekcijskih kontrola:

 

1) hrana životinjskog porekla  - granična veterinarska inspekcija
2) hrana biljnog porekla – fitosanitarna inspekcija za bezbednost hrane i hrane za životinje biljnog i mešovitog porekla;
3) mešovita hrana koja sadrži sastojke biljnog i životinjskog porekla  - granična veterinarska inspekcija i fitosanitarna inspekcija za bezbednost hrane i hrane za životinje biljnog i mešovitog porekla;
4) hrana ni biljnog, ni životinjskog porekla (mineralne materije, so) – sanitarna inspekcija; 

 

1) Hrana životinjskog porekla shodno Naredbi o određivanju graničnih prelaza preko kojih će se vršiti uvoz i tranzit pošiljki i pratećih predmeta koje podležu veterinarsko sanitarnoj kontroli („Službeni glasnik RS“ broj 14/2011- dalje Naredba) može se uvoziti samo preko sledećih graničnih prelaza:

 

• kad se prevoze sredstvima železničkog saobraćaja: Vršac, Dimitrovgrad, Subotica, Šid, Preševo (Ristovac) i Prijepolje;
• kad se prevoze sredstvima drumskog saobraćaja: Vatin, Gradina, Horgoš, Batrovci, Sremska Rača, Mali Zvornik (Novi most), Preševo i Gostun;
• kad se prevoze sredstvima rečnog saobraćaja: Veliko Gradište i Bezdan;
• kad se prevoze sredstvima vazdušnog saobraćaja: Beograd

 

Na osnovu informacije dobijene iz Uprave za veterinu na sledećim graničnim prelazima inspekcija radi 24 časa dnevno:

 

• Batrovci
• Horgoš
• Preševo

 

2) Kontrola hrane biljnog porekla i delom hrane mešovitog porekla se vrši u unutrašnjosti R. Srbije i shodno tome može se uvoziti preko bilo kog graničnog prelaza (npr. keks, čokolada, sokovi,....)

 

Izuzetak od ovog pravila je situacija kada hrana podleže i kontroli granične fitosanitarne inspekcije, shodno Zakonu o zdravlju bilja („Sl. glasnik RS“, broj 41/2009). Na primer sveže voće i povrće, brašno, pirinač i sl.. U tom slučaju hrana biljnog porekla se može uvoziti samo preko graničnih prelaza koji su navedeni u Naredbi o određivanju graničnih prelaza preko kojih će se uvoziti, provoziti i izvoziti pošiljke bilja, biljnih proizvoda i propisanih objekata („Sl. glasnik RS“, broj 107/2009) iz razloga što se kontrola hrane mora izvršiti i shodno Zakonu o zdravlju bilja.

 

Ova hrana, koja podleže kontroli dve inspekcije, se može uvoziti samo preko sledećih graničnh prelaza i to:

 

• prevoznim sredstvima železničkog saobraćaja: Vršac, Dimitrovgrad, Subotica, Ristovac, Šid, Kikinda, Prijepolje i Brasina;
• prevoznim sredstvima drumskog saobraćaja: Vatin, Gradina, Horgoš, Preševo, Mali Zvornik - Novi most, Sremska Rača, Kotroman, Batrovci, Bogojevo i Gostun;
• prevoznim sredstvima rečnog saobraćaja: Veliko Gradište i Bezdan;
• prevoznim sredstvima vazdušnog saobraćaja: Beograd;
• poštanske pošiljke bilja i biljnih proizvoda mogu se uvoziti, provoziti i izvoziti samo preko sledećih graničnih prelaza: Beograd, Niš i Novi Sad

 

Na osnovu informacije dobijene iz Uprave za zaštitu bilja na sledećim graničnim prelazima inspekcija radi 24 časa dnevno:

 

• Batrovci
• Horgoš
• Preševo

 

3) Za mešovitu hranu koja sadrži sastojke biljnog i životinjskog porekla ukoliko podleže kontroli granične veterinarske inspekcije primenjuje se procedura navedena u tački 1), dok ukoliko podlež  e kontroli fitosanitarne inspekcije za bezbednost hrane i hrane za životinje biljnog i mešovitog porekla primenjuje se procedura navedena u tački 2).

 

4) Kontrola hrane ni biljnog ni životinjskog porekla (npr: voda za piće u originalnoj ambalaži, so za ljudsku ishranu, dijetetski proizvodi, hrana za bebe-zamena za majčino mleko i sl ) koju vrši sanitarna inspekcija sprovodi se u unutrašnjosti R.Srbije i shodno tome može se uvoziti preko bilo kog graničnog prelaza.

 

PPS obrazac


 

Plan razvoja 2017-2020
Krenite na put

 
570 na 3030

Vodič za putnike


 

Sva prava zadržana 2009 © Republika Srbija - Ministarstvo finansija i privrede - Uprava Carina