Preskoči veze navigacije
Мапа царинарница
Београд
Вршац
Димитровград
Зрењанин
Кладово
Крагујевац
Краљево
Крушевац
Ниш
Нови Сад
Приштина
Сомбор
Суботица
Ужице
Шабац
Отворена царинска линија
Акредитација за новинаре
Пишите нам

 Отворена царинска линија


NCTS

ПКГ

 

AEO

 

Cefta Trade Portal

буџет

 

СеминариNajvažniji konktakti

Студија мерења времена

 

 

ЦАРИНАРНИЦА СУБОТИЦА

Телефон: +381 24 555 600
Факс: +381 24 551 553
Еmail: carinarnica.subotica@carina.rs
Адреса: Босе Милићевић бб, 24000 Суботица

 

Царинарница Суботица – Управна зграда
Кабинет управника: +381 24 552 835, +381 24 553 855
Факс: +381 24 551 553

 

Царинска испостава Железничка станица Суботица
Шеф испоставе: +381 24 551 418

 

Царинска испостава Јавна складишта Суботица
Шеф смене: +381 24 546 265
Магацин робе: +381 24 546 430

 

Царинска испостава Слободна зона Суботица

Тел: +381 24 548 391

 

Царинска испостава Хоргош
Смена тел: +381 24 619 202

Факс: +381 24 619 210 

 

Царинска испостава Терминал - Хоргош:
Смена тел: +381 24 619 200
Факс: +381 24 619 206 
 

Царинска испостава Хоргош II

Тел: +381 11 2015 800/24106

 

Царински реферат Бачки Виногради

Тел: +381 24 757 247


Царинска испостава Келебија
Тел/факс: +381 24 789 218 

Царинска испостава Терминал - Келебија:
Тел/факс: +381 24 789 101

Царинска испостава Сента
Тел/факс: +381 24 815 706

Царински реферат Бајмок
Тел/факс: +381 24 762 279

Царински реферат Ђала
Тел/факс: +381 230 86 020

 

Царински реферат Рабе

 


ППС образац


Извозна документација за Руску Федерацију
Синдикат
  

За Мону Обреновић

 

Сва права задржана 2009 © Република Србија - Министарство финансија и привреде - Управа Царина