Preskoči veze navigacije
Корисне информације
Царинска тарифа
Царинска вредност робе
Порекло робе
Е-Порекло
Квоте
Овлашћени извозник
Извозна документација за Руску федерацију
Управни поступак
Транспорт
Царинска лабораторија
Царинске повластице
Накнаде за услуге царинског органа
Казнене одредбе
Прелазни режим и мере
Банкарске гаранције
Поједностављене процедуре
Слободне зоне
ТАРИС - интегрисана тарифа
Царински поступци
Стављање робе у слободан промет
Транзит
Царинско складиштење и привремени смештај
Активно оплемењивање
Привремени увоз
Пасивно оплемењивање
Извоз робе
Привремени извоз
Поштански саобраћај

 Отворена царинска линија


NCTS

ПКГ

 

AEO

 

Cefta Trade Portal

буџет

 

СеминариNajvažniji konktakti

Студија мерења времена

 

 

ЦАРИНСКИ ПОСТУПАК У ПОШТАНСКОМ САОБРАЋАЈУ

Oбјашњењем којим се ближе прописује царински поступак у вези са поштанским пошиљкама у међународном поштанском саобраћају које се стављају у слободан промет или се декларишу за неки други царински поступак или употребу у царинском подручју Републике Србије, можете преузети овде.

 

Допуну наведеног акта можете преузети овде.

 

 

Поступак извоза експресних пошиљки мањег економског значаја

Овде можете наћи упутство за Извоз експресних пошиљака мањег економског значаја на захтев правног лица чија је делатност експресни пренос и уручење поштанских пошиљки (поштански оператер), као и допуну истог.  

 

 Усмено декларисање извоза робе која се отпрема у поштанском саобраћају

У циљу убрзања и рационализације поступања са одређеним поштанским пошиљкама, као и смањења трошкова пословања предузетника и привредних друштава који извозе робу у поштанском саобраћају, актом Управе царина број 148-03-030-04-6/7/2011 од 07.11.2011.године објашњен је поступак извоза робе мањег економског значаја која се извози у поштанском саобраћају.

 

Поједностављени поступак са експресним пошиљкама

Текст објашњења Управе царина за спровођење поједностављеног поступка са експресним пошиљкама можете преузети овде

Примена јединствене царинске стопе у поступку стављања у слободан промет експресних пошиљака

Текст акта Управе царина можете преузети овде

Сва права задржана 2009 © Република Србија - Министарство финансија и привреде - Управа Царина