Preskoči veze navigacije
Обука за царинске заступнике
Обука за царинске службенике
E-LEARNING

 Отворена царинска линија


NCTS

ПКГ

 

AEO

 

Cefta Trade Portal

буџет

 

СеминариNajvažniji konktakti

Студија мерења времена

 

 

 

Како би се придружили семинару за Царинске службенике са СРЕДЊИМ образовањем, кликните на линк испод:

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a2b10afe3fd404126abcbced28178a285%40thread.tacv2/1590434053877?context=%7b%22Tid%22%3a%22a0f4ff0d-6c61-414f-8651-7d548a47721f%22%2c%22Oid%22%3a%22895a962b-ecd6-47d9-8cbf-2f84af581637%22%7d

 

 

 

 

_______________________________________________________________________

 

 Програм посебног стручног усавршавања царинских службеника за 2020. годину

 

 

 Програм за ЈАНУАР 2020.

 

 Програм за ФЕБРУАР 2020.

 

 Програм за МАРТ 2020.

 

 

_________________________________________________________

 

 Програм посебног стручног усавршавања царинских службеника у 2019. години 

 

 Допуна програма посебног стручног усавршавања УЦ Србије за 2019. годину

 

 Програм посебног стручног усавршавања царинских службеника у 2018. години

 

 Програм посебног стручног усавршавања царинских службеника у 2017. години

 

 Програм посебног стручног усавршавања царинских службеника у 2016 години

 

  

 

 

 

 

 

 


ППС образац


Извозна документација за Руску Федерацију
Синдикат
  

За Мону Обреновић

 

Сва права задржана 2009 © Република Србија - Министарство финансија и привреде - Управа Царина