Preskoči veze navigacije
Обука за царинске заступнике
Обука за царинске службенике
E-LEARNING

 Отворена царинска линија


NCTS

ПКГ

 

AEO

 

Cefta Trade Portal

буџет

 

СеминариNajvažniji konktakti

Студија мерења времена

 

 

 

Како би се придружили семинару за Царинске службенике,

кликните на линк испод:

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a2b10afe3fd404126abcbced28178a285%40thread.tacv2/1590434053877?context=%7b%22Tid%22%3a%22a0f4ff0d-6c61-414f-8651-7d548a47721f%22%2c%22Oid%22%3a%22895a962b-ecd6-47d9-8cbf-2f84af581637%22%7d

 

 

 

 

_______________________________________________________________________

 

 Програм посебног стручног усавршавања царинских службеника за 2020. годину

 

 

 Програм за ЈАНУАР 2020.

 

 Програм за ФЕБРУАР 2020.

 

 Програм за МАРТ 2020.

 

 

_________________________________________________________

 

 Програм посебног стручног усавршавања царинских службеника у 2019. години 

 

 Допуна програма посебног стручног усавршавања УЦ Србије за 2019. годину

 

 Програм посебног стручног усавршавања царинских службеника у 2018. години

 

 Програм посебног стручног усавршавања царинских службеника у 2017. години

 

 Програм посебног стручног усавршавања царинских службеника у 2016 години

 

  

 

 

 

 

 

 


ППС образац


Извозна документација за Руску Федерацију
Синдикат
  

За Мону Обреновић

 

Сва права задржана 2009 © Република Србија - Министарство финансија и привреде - Управа Царина