Preskoči veze navigacije
Лични пртљаг
Царињење у путничком промету са иностранством
Уношење/изношење девиза
Поштанске пошиљке
Кућни љубимци
Унос лекова
Унос биљака
Унос оружја
Унос и износ уметнина
Привремени увоз/извоз
Селидбе
Увоз половних возила
Повластице за инвалиде
Повраћај ПДВ
Лицитације
Крените спремни на пут

 Отворена царинска линија


NCTS

ПКГ

 

AEO

 

Cefta Trade Portal

буџет

 

СеминариNajvažniji konktakti

Студија мерења времена

 

 

Уколико се спремате да путујете у неку од земаља, најчешћих туристичких дестинација наших грађана, као што су Грчка, Турска, Хрватска, Црна Гора, Бугарска, или БиХ, било би добро да се упознате са нанјважнијим правилима која се поштују приликом уласка или изласка из тих земаља.

 

 

У свим чланицама ЕУ, као и у земљама које су кандидати за чланство, примењује се иста или слична регулатива, према којој је лични пртљаг ослобођен од плаћања увозних дажбина и под њим се подразумева роба (у разумној количини) за личну употребу, која је путнику неопходна за време путовања (обућа, одећа, хигијенске потрепштине итд.). Напомињемо да се под робом некомерцијалног карактера која је део личног пртљага подразумевају и поклони и сувенири које путник носи са собом.

 

 

У земљама ЕУ, роба која се налази у личном пртљагу путника, у врсти  и количинама које нису намењене препродаји, већ њиховим личним потребама и потребама њихових породица, ослобoђена је од плаћања увозних дажбина уколико њена укупна вредност не прелази 300 евра, а у ваздушном и поморском саобраћају 430 евра. Путници млађи од 15 година, ослобођени су плаћања увозних дажбина на пртљаг чија укупна вредност не прелази 150 евра.

 

 

За разлику од земаља чланица ЕУ, поменути лимит у вредности робе коју путник уноси у земљу је нешто нижи када је реч о земљама попут БиХ где се без плаћања царине у путничком промету може унети роба за личне потребе у вредности до 200 КМ, односно око 100 евра, што важи и за унос робе у Србију.

 

 

Путници се често интересују за то колико акцизне робе смеју да носе са собом, па у наставку дајемо преглед у вези са том категоријом робе:


         
Акцизна роба (дуван, алкохол)

 


•  200 цигарета или
•  100 цигарилоса (тежине до 3 грама по комаду)  или
•  50 цигара или
•  250 грама дувана за пушење

 


Грчка у друмском саобраћају има посебна правила према којима је дозвољено носити следеће количине дуванских прерађевина:

 


•  40 цигарета или
•  20 цигарилоса (тежине до 3 грама по комаду)  или
•  10 цигара или
•  50 грама дувана за пушење

 


Када путују у Турску лица старија од 18 година у личном пртљагу могу унети:

 


• 200 цигарета и
• 5 цигарилоса (тежине до 3 грама по комаду)  и
• 10 cigara и
• 200 грама дувана за пушење (са 200 ком. папира за увијање) или
• 200 грама дувана за жвакање или
• 200 грама дувана за наргилу или
• 50 грама дувана за шмркање

 


Алкохолна пића:

 

 

Грчка (лица старија од 17 година):

 

 


•  1 литар алкохолног пића  са уделом алкохола већим од  22% vol.  или
•  2 литре алкохолног пића са уделом алкохола мањим од  22% vol. или
•  4 литре вина или
•  12 литара пива

 


Црна Гора (лица старија од 17 година):

 

• 1 литар жестоког алкохолног пића
• 2 литре вина
Турска (за лица старија од 18 година):
• 1 флаша од литар или 2 флаше од 750 мл алкохолног пића и/или вина

 


Хрватска:

 

 
• 1 литар алкохолног пића  са уделом алкохола већим од  22% vol., или
• до 2 литра алкохолног пића  са уделом алкохола мањим од  22% vol. или
• 5 литара вина, или
• 16 литара пива

 


Бугарска:

 

 
• 1 литар алкохола и алкохолних пића са алкохолним садржајем више од 22 % или неденатурисани етилски алкохол са алкохолном садржином од 80 % или више
• 2 литра алкохола и алкохолних пића са алкохолном садржином испод 22 %
• 4 литра вина
• 16 литара пива

 


Напомена:

 

 


Свака комбинација алкохола и алкохолних пића за сваког појединачног путника, изузев вина и пива, не сме у збиру прекорачивати 100%  алкохола.

 


Босна и Херцеговина:

 


• 2 литра стоног вина,
• 1 литар алкохола или жестоког пића од преко 22% вол. (или 2 литра јачег вина, пенушавог вина или других пића)

 

 
Храна

 

 

У све државе чланице ЕУ, а и оне које су кандидати за чланство, могуће је унети разумне количине хране, намењене коришћењу током путовања. За ту храну није потребна прописана међународна санитарна потврда (сертификат).
У ЕУ није дозвољен унос меса, млека и млечних производа из земаља које нису чланице ЕУ, а дозвољено је са собом понети до 2 кг млека у праху за бебе или хране за бебе или хране за посебне потребе, као и до 2 кг хране за кућне љубимце.

 

 

Унос животиња

 

 

Пре него што крену на пут са својим кућним љубимцима, путници би требало да провере да ли земља у коју одлазе има одређене граничне прелазе за промет кућних љубимаца.
Кућни љубимци морају испунити ветеринарско санитарне захтеве када улазе у ЕУ из трећих земаља у циљу спречавања ризика од проширивања беснила. Они морају бити означени микрочипом, морају имати пасош издат од надлежног ветеринара и морају бити вакцинисани против беснила. Изузетак је случај када има више од 5 животиња, а тада важе захтеви и провере који се односе на комерцијални промет животиња.
Правила обавезног ветеринарског надзора примењују се при уносу/износу специфичних предмета животињског порекла – свих врста коже дивљачи и ловачких трофеја (с обзиром да се и њима могу унети заразне болести).

 

 

Унос биља, семена и садног материјала

 

 

Могу се унети мале количине биља и биљних производа (свеже воће и поврће до 5 кг, букет цвећа, оригинално паковање семена до 100 грама и сл.) и у том случају се не врши фитосанитарни преглед.
У поједине земље, попут Бугарске забрањено је уносити препарате за биљну заштиту и ђубриво.

 

 

Унос дивљих врста

 

 

Прекогранични промет и трговина дивљим врстама, у складу је са Конвенцијом о међународној трговини угроженим врстама дивљих животиња и биљака CITES. Унос таквих врста могућ је само уколико путник поседује одговарајућу дозволу издату од надлежног тела и стави је на увид царинском службенику.

 

 

Унос лекова

 

 

Уношење лекова за личне потребе путника могуће је у количинама неопходним за уобичајену терапију и то уз поседовање одговарајуће медицинске документације (препис историје болести, потврда лекара).


 
Унос и износ новца

 

 

На основу Уредбе Европске комисије 1889/2005 о контроли готовине приликом уласка и изласка са подручја ЕУ, путници су у обавези да пријаве царинској служби готовину коју носе са собом и то у износу од 10.000 евра или више (односно у противвредности тог износа у другим валутама или другим средствима плаћања, као што су на пример чекови). 
У другим земљама, попут Турске и БиХ, тај лимит је другачији, па је тако износ новца у Турској лимитиран на 5.000 долара, а у БиХ је лимит за износ новца 10.000 КМ, односно око 5.000 евра.

 


*С обзиром да су горе наведене информације подложне променама, саветујемо путнике да их пре него што крену на пут провере у конзуларном представништву земље у коју одлазе.

 

 

**Више информација о прописима у путничком промету у Републици Србији доступно је у брошури ''Водич за путнике'' коју можете наћи на следећем линку:
https://www.carina.rs/Documents/ZZZ%20verzija%20Pasos%202016.pdf

 


ППС образац


Извозна документација за Руску Федерацију
Синдикат
  

За Мону Обреновић

 

Сва права задржана 2009 © Република Србија - Министарство финансија и привреде - Управа Царина