Preskoči veze navigacije
Лични пртљаг
Царињење у путничком промету са иностранством
Уношење/изношење девиза
Поштанске пошиљке
Кућни љубимци
Унос лекова
Унос биљака
Унос оружја
Унос и износ уметнина
Привремени увоз/извоз
Селидбе
Увоз половних возила
Повластице за инвалиде
Повраћај ПДВ
Лицитације
Крените спремни на пут

 Отворена царинска линија


NCTS

ПКГ

 

AEO

 

Cefta Trade Portal

буџет

 

СеминариNajvažniji konktakti

Студија мерења времена

 

 

1. Да ли ми је дозвољено да носим оружје преко границе?


Физичка лица не могу уносити/износити оружје у Републику Србију, односно из Републике Србије, осим у ситуацијама када за то поседују дозволу надлежног органа – Министартсва трговине, туризма и телекомуникација, а сходно Одлуци о одређивању робе за чији је увоз, извоз, односно транзит прописано прибављање одређених исправа. 

 


2. Могу ли да дођем у лов у Србију и да понесем своје оружје?


Путницима је дозвољено да у нашу земљу привремено унесу оружје и муницију када долазе у организовани лов и то у организацији Ловачког савеза Србије или друге за то овлашћене организације, као и ради учествовања на спортској манифестацији.

 

3. Да ли могу да понесем своје оружје и у случају да не долазим ради лова, већ као учесник спортске манифестације (гађања)?

 

Можете. Путницима је дозвољено да у нашу земљу привремено унесу оружје и муницију ради учествовања на спортској манифестацији.

 

У том случају ћете оружје и муницију усмено пријавити на граничном прелазу и презентовати доказ да је привремено уносите ради учешћа на спортској манифестацији (доказ о одржавању такве врсте манифестације).

 

4. Шта је потребно да поднесем од документације да не би имао проблема на улазу/излазу из земље?

 

При уносу одговарајуће количине оружја и муниције путници робу усмено пријављују и презентују доказ да се роба привремено уноси у сврхе организованог лова (позивно писмо организатора лова), односно одржавања спортске манифестације (доказ о одржавању такве врсте манифестације).


Ради лакшег утврђивања истоветности робе при изласку из земље, детаље о роби (оружју и муницији) путник при уласку у земљу уписује у Образац за привремени увоз/извоз, овлашћени царински службеник проверава да ли су у Образац унети тачни подаци, потписује га, оверава и враћа путнику.


Исто важи и у обрнутом случају када због организованог лова или спортске манифестације оружје и муниција треба да се изнесу из земље.


ППС образац


Извозна документација за Руску Федерацију
Синдикат
  

За Мону Обреновић

 

Сва права задржана 2009 © Република Србија - Министарство финансија и привреде - Управа Царина