Preskoči veze navigacije
Лични пртљаг
Царињење у путничком промету са иностранством
Уношење/изношење девиза
Поштанске пошиљке
Кућни љубимци
Унос лекова
Унос биљака
Унос оружја
Унос и износ уметнина
Привремени увоз/извоз
Селидбе
Увоз половних возила
Повластице за инвалиде
Повраћај ПДВ
Лицитације
Крените спремни на пут

 Отворена царинска линија


NCTS

ПКГ

 

AEO

 

Cefta Trade Portal

буџет

 

СеминариNajvažniji konktakti

Студија мерења времена

 

 

1. Шта ми је потребно уколико желим да из земље изнесем неки уметнички предмет? Идем на свадбу код пријатеља у Канаду и хтео бих да му однесем слику једног српског уметника...

 

Уколико из земље износите неки предмет од културног, уметничког или историјског значаја, у количини која нема комерцијални карактер и намењена је сопственим потребама, неопходно је да поседујете дoзволу Републичког завода за заштиту споменика културе.

 

 

2. Да ли се ово односи само на слике или и на друге предмете и које?

 

Дозвола Републичког завода за заштиту споменика културе потребна је не само за извоз слика, цртежа, скулптура и осталих уметничких творевина познатих и непознатих аутора, већ и за извоз свих предмета старијих од 50 година: намештаја, посуђа, новца, аутомобила... 

 

 

3. Kаква дозвола ми је потребна за изношење уметничког предмета?

 

У зависности од дела о коме је реч биће вам потребна нека од доле наведених дозвола:

 

• дозвола за износ предмета културног, уметничког и историјског значаја коју издаје Републички завод за заштиту споменика културе (осим за публикације) и Народна библиотека Србије (за публикације)

 

• дозволу за извоз наведених предмета са подручја Војводине издаје Покрајински секретаријат за културу

 

• дозволу за привремени износ или трајни извоз културних добара са територије целе наше земље, издаје Министарство културе Републике Србије.

 

 

4. Где могу да добијем детаљније информације о неопходним дозволама за износ уметнине?

 Детаљне информације о томе налазе се на сајту институција које се баве издавањем неопходних дозвола, па саветујемо да посетите следеће сајтове: 
 

Републички завод за заштиту споменика културе

Министарство културе и информисања

 

https://www.euprava.gov.rs/eusluge/opis_usluge?generatedServiceId=1689&title=Izdavan%D1%98e-izvoznih-dozvola-za-pokretna-kulturna-dobra

 

 

5. Каква је улога цариника у случајевима изношења оваквих предмета, да знам шта да очекујем?

 

У поступку износа наведених предмета цариници ће извршити увид у поднету дозволу/решење, оверити га потписом и печатом (оригинал вратити странци, копију задржати ради интерне евиденције), одобрити износ робе и неће захтевати подношење извозне царинске декларације тј. спровођење редовног царинског поступка.

 

 

6. Шта ми је потребно уколико желим да унесем неки уметнички  предмет у Републику Србију?
 
Када је у питању унос уметничких дела спроводи се уобичајена увозна царинска процедура, у скраћеном или редовном поступку, при чему није потребна никаква дозвола или сагласност.

 

 

7. Послала бих цртеже анонимног аутора/своје пријатељу у иностранство. Да ли је и мени потребна дозвола за њихов извоз?

 

Тачно, пошто цртежи, као и слике, могу бити и културна добра, одобрење за

њихов трајни или привремени извоз мора се тражити од Републичког завода за

заштиту споменика културе

http://www.heritage.gov.rs/cirilica/servisne_informacije4.php

који ће утврдити да ли се ради о предметима који имају културну вредност.

 

Уколико цртеж или слику пошаљете без дозволе Завода, а јави се сумња да су од културне вредности, ризикујете да Вам пошиљка буде враћена.


ППС образац


Извозна документација за Руску Федерацију
Синдикат
  

За Мону Обреновић

 

Сва права задржана 2009 © Република Србија - Министарство финансија и привреде - Управа Царина