Отворена царинска линија


NCTS

ПКГ

 

AEO

 

Cefta Trade Portal

буџет

 

СеминариNajvažniji konktakti

Студија мерења времена

 

 

ТЕНДЕРИ И НАБАВКЕ - АРХИВА

 

НАЗАД на листу актуелних тендера и набавки

НАЗАД у архиву

 

 

 Архива

ДокументацијаFilter
Набавка застава и копља9.10.2020
Набавка услуга ветеринарског прегледа и вакцинације21.9.2020
Набавка хране за животиње21.9.2020
Набавка услуга управљања решењима за заштиту информационих система28.8.2020
Набавка услуга идејног решења за значке, амблема и застава УЦ17.8.2020
Набавка услуга категоризације и класификације одузете робе10.8.2020
Набавкa услуге за сервисирање радио релејне комуникационе опреме27.7.2020
Набавка пнеуматика24.7.2020
Набавка пломби.23.7.2020
Набавка услуга кречења20.7.2020
Набавка услуге замене ламината у канцеларијама зграде Управе царина подним облогама Таркет20.7.2020
Набавка услуга текућег одржавања и хитних интервенција на инсталацијама ВиК за потребе Управе царина20.7.2020
Набавка услуга стручног надзора над изградњом граничног прелаза Гостун6.7.2020
Набавка услуге апликативног прилагођавања система3.7.2020
Набавка услуга одржавањa  мобилних скенера 2.7.2020
Набавка услуга прегледа и провере опреме за рад и испитивања услова радне околине (микроклиме и осветљености)2.7.2020
Набавка опреме за увођење дигитализованог система повраћаја ПДВ-а страним држављанима2.7.2020
Набавка услуга одржавања УПС – ева25.6.2020
Набавка радова на отклањању недостатака на електроинсталацијама ниског напона на управној згради у Царинарници Вршац25.6.2020
Набавка добара - пиће и колонијал24.6.2020
набавка услуге одржавања машина  за уништење кривотворене робе17.6.2020
Набавка услуге за одржавање централног рачунара и локалних сервера 11.6.2020
Набавка услуга одржавањa апликативног софтвера који користе WEB сервисe 11.6.2020
Набавка услуга одржавања лиценци АРИС3.6.2020
Набавка услуге одржавања системског софтвера на централној платформи1.6.2020
Набавка услуга одржавања сториџа1.6.2020
Набавка услуге подршке за PC платформу (PREMIER SUPPORT)    25.5.2020
Набавка  услугe одржавања   лиценцe   за DATA CENTAR FIREWALL и уређаја за контролу интернет саобраћаја25.5.2020
Набавка услуга oдржавањa IBM системског софтвера за развојно окружење на PC платформи 25.5.2020
Набавка услуга шлепа возила под царинским надзором 25.5.2020
Набавка услуге закупа опреме због унапређења Infosphere CDC подсистема за пословно извештавање20.5.2020
Набавка услуга одржавања апликативног софтвера за НЦТС.11.5.2020
Набавка услуга коришћења и одржавања лиценци за ИБМ софтвер за централни рачунар11.5.2020
Набавка услуга одржавања фотокопира марке Canon.11.5.2020
Набавка услуга Л3ВПН11.5.2020
Набавка услуга одржавања агрегата8.5.2020
Набавка услуга закупа простора за ускладиштење нафтних деривата8.5.2020
Набавка услуга  одржавања друмских колских вага 8.5.2020
Набавка пломби4.5.2020
набавка  услуге  одржавања  софтвера  за пословно извештавање4.5.2020
Набавка услуге одржавања лиценцe  за антивирусни софтвер    4.5.2020
Набавка услуга здравствене заштите радника21.4.2020
Набавка услуге симетричног интернет приступа за реализацију резервних линкова ка удаљеним локацијама21.4.2020
Набавка добара - дневне, недељне и месечне штампе15.4.2020
Набавка службених униформи9.4.2020
Набавка претплате на Привредни саветник6.4.2020
Набавка услуга одржавање опреме за домаћинство и угоститељство3.4.2020
Набавка услуга одржавања уређаја за контролу радиоактивности30.3.2020
Набавкa услуга текућег одржавања и хитних интервенција на електроинсталацијама за потребе Управе, зграде ЕРЦ-а и свих царинарница26.3.2020
Набавка услуга одржавања возила23.3.2020
Набавка документ скенера20.3.2020
Набавка услуга одржавања документ скенера20.3.2020
Набавка услуга сервисирања комуникационе опреме20.3.2020
Набавка услуга одржавања клизних и роло врата17.3.2020
Набавка услуга одржавања зелених површина за потребе Управе царина. 12.3.2020
Набавка услуга кречења објеката УЦ на територији РС12.3.2020
Набавка услуга - умрежавање стационарних портала за јонизујуће зрачење са командним центром12.3.2020
Набавка услуга одржавања УПС – ева     12.3.2020
Набавка услуга одржавања лиценце за POWER 8 сервер12.3.2020
Набавка воћа поврћа и јаја за кухињу9.3.2020
набавка меса и месних прерађевина9.3.2020
Набавка добара – пиће и колонијал9.3.2020
Набавка услуга замене етисона на ходницима зграде УЦ подним облогама Таркет  5.3.2020
Набавка услуга текућег одржавања и хитних интервенција на грађевинско занатским услугама УЦ 5.3.2020
Набавка услуга одржавања ПП опреме4.3.2020
Набавка штампарских услуга27.2.2020
Набавка преплате на Цекос Ин27.2.2020
Набавка  услуга фиксне телефоније 24.2.2020
Набавка хлеба, млека и млечних производа21.2.2020
Набавка угоститељских услуга 18.2.2020
Набавка радова на изради фасаде зграде цаца Вршац18.2.2020
Набавка воћа, поврћа и јаја за кухињу14.2.2020
Набавка услуга прегледа и испитивања електро инсталација и давање стручног налаза о исправности на локацијама ЦИ и ЦР Управе царина7.2.2020
Набавка средстава за одржавање хигијене7.2.2020
Набавка услуга одржавања громобрана7.2.2020
Набавка услуга одржавања фотокопира марке Minolta, факс апарата Panasonic и апарата Rowe7.2.2020
Набавка услуга - одржавање трафо станица7.2.2020
Набавка централног модула за колектовање података стационарних јединица за јонизујуће зрачење7.2.2020
Набавка услуге превоза и смештаја за службени пут у иностранство по одобреним средствима за  Царину 20206.2.2020
Набавка услуге исхране и хотелског смештаја у земљи 6.2.2020
Набавка услуге превоза и смештаја за службени пут у иностранство 6.2.2020
Набавка клима уређаја6.2.2020
Набавка услуга одржавања клима уређаја – сплит  системи6.2.2020
Набавка услуга – објављивање тендера и информативних огласа 31.1.2020
Набавка услуге – одржавање централног расхладног система и чилера30.1.2020
Набавка услуге - технички преглед возила30.1.2020
Набавка услуга одржавања лиценци АРИС27.1.2020
Набавка услуга одржавања лифтова у згради Управе царина27.1.2020
Набавка услуга  текућег одржавања аутодизалица23.1.2020
Набавка услуга текућег одржавања и хитних интервенција на машинским инсталацијама, вентилационим системима и ложишној опреми Управе царина    23.1.2020
Набавка услуга одржавања аутоматских рампи23.1.2020
Набавка пнеуматика 23.1.2020
Набавка услуга пресељења робе, документације и покретних ствари за потребе Управе царина 23.1.2020
Набавка металних полица за магацин16.1.2020
Набавка опреме за домаћинство и угоститељство15.1.2020
Набавка услуга подршке за мрежне и безбедносне уређаје     10.1.2020
Набавка услуга спољног чишћења30.12.2019
Набавка услуга oдржавањa апликативног софтвера за послове финансија - SIRIUS   27.12.2019
Набавка услуга oдржавањa апликативног софтвера за послове финансија - SIRIUS12.12.2019
Набавка PVC столарије9.12.2019
1 - 100 Sledeći


ППС образац


Извозна документација за Руску Федерацију
Синдикат
  

За Мону Обреновић

 

Сва права задржана 2009 © Република Србија - Министарство финансија и привреде - Управа Царина