Отворена царинска линија


NCTS

ПКГ

 

AEO

 

Cefta Trade Portal

буџет

 

СеминариNajvažniji konktakti

Студија мерења времена

 

 

 

ИНФОРМАТОР О РАДУ УПРАВЕ ЦАРИНА

 

Информатор издаје:

 

Република Србија
Министарство финансија
Управа царина
Булевар Зорана Ђинђића 155а
Нови Београд

 

Сачињен је према Упутству за израду и објављивање информатора о раду државног органа („Службени гласник РС“, број 68 од 14.09.2010. године).

 

За тачност и потпуност података у Информатору о раду Управе царина и његово редовно ажурирање, сагласно тачки 8. Упутства за израду и објављивање информатора о раду државног органа, одговоран је Бранко Радујко, в.д. директора Управе царина.

 

За објављивање и ажурирање Информаора о раду одговорна је Гордана Глишић, самостални царински саветник у Сектору за људске ресурсе и опште послове.

 

Први пут објављен је дана 01.12.2005. године на интернет презентацији Управе царина на адреси: www.carina.rs, под насловом „Информатор о раду Управе царина". Информатор о раду ажуриран је  24.03.2021. године.

 

Штампани и електронски примерак „Информатора о раду“ може се добити у Управи царина Србије, у Сектору за људске ресурсе и опште послове. 

 

 Информатор о раду

 

Преглед текућих јавних тендера и набавки


ППС образац


Извозна документација за Руску Федерацију
Синдикат
  

За Мону Обреновић

 

Сва права задржана 2009 © Република Србија - Министарство финансија и привреде - Управа Царина