Отворена царинска линија


NCTS

ПКГ

 

AEO

 

Cefta Trade Portal

буџет

 

СеминариNajvažniji konktakti

Студија мерења времена

 

 

КОДЕКС ПОНАШАЊА ЦАРИНСКИХ СЛУЖБЕНИКА

 

У циљу подизања угледа царинске службе и отклањања негативних појава, а у склопу борбе против корупције, утврђени су стандарди интегритета и правила понашања царинских службеника. Због тога је Министар финансија Републике Србије августа 2019. године донео Кодекс понашања царинских службеника.pdf ("Сл. гласник РС", бр. 59/2019).

 

Понашање запослених у Управи царина, као органу државне управе, уређује и Кодекс понашања државних службеника ("Сл. гласник РС", бр. 29/2008), који је донео Високи службенички савет.

 


ППС образац


Извозна документација за Руску Федерацију
Синдикат
  

За Мону Обреновић

 

Сва права задржана 2009 © Република Србија - Министарство финансија и привреде - Управа Царина