Отворена царинска линија


NCTS

ПКГ

 

AEO

 

Cefta Trade Portal

буџет

 

СеминариNajvažniji konktakti

Студија мерења времена

 

 

 
Брзо и безбедно преко границе

У сусрет предстојећој туристичкој сезони Управа царина Републике Србије подсећа путнике који ће и ове године прелазити српску границу на важећу царинску процедуру у путничком промету, како би се избегла  дужа задржавања на граничним прелазима и обезбедио брз и безбедан промет путника и робе.

 

Такозвани „зелени контролни пролаз“, тамо где он постоји, путници који прелазе преко граничног прелаза  могу користити само када не поседују робу која подлеже плаћању увозних дажбина. У супротном се користи „црвени контролни пролаз“, пријављује се све што путник носи са собом и у тзв. скраћеном поступку царини се роба вредности до три хиљаде евра, по  јединственој царинској стопи од 10 одсто и ПДВ од 20 одсто (односно 8 одсто за робу на коју се примењује нижа стопа ПДВ).

 

У нашу земљу, поред личног пртљага и лекова за личну употребу, слободно се може унети до 200 цигарета, један парфем или литар алкохолног пића. Посебне дозволе потребне су за живе животиње, сировине животињског порекла, кућне љубимце, као и за биљке и аматерске радио-станице. Забрана без изузетка односи се на оружје и муницију, недозвољене супстанце, отрове и штетне материје као и пиратску робу – плагијате.

 

Лимит за износ девиза из земље износи 10.000 евра. Унос новца у земљу је и даље неограничен, али су сви путници у обавези да према Закону о спречавању прања новца и финансирања тероризма, пријаве пренос сваке суме изнад  10.000 евра и на улазу и на излазу из земље.

 

Подсећамо, такође, да ће се од 01.01.2013. године примењивати Уредба о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2013. годину чиме ће царинске стопе за поједине робе бити смањене, а за неке и укинуте. Све информације о новинама у Царинској тарифи можете погледати овде.

 

Молимо грађане да искористе своје право да на телефоне намењене што ефикаснијем раду службе, јачању интегритета и борби против корупције пријаве све уочене неправилности у поступању службеника Управе царина. У ту сврху осим постојећих телефона Отворене царинске линије 064/732 и Одељења Унутрашње контроле 011/311-73-10, од 27.12.2011. године у функцији је и телефон дежурне екипе Унутрашње контроле Управе царина  066/ 303 300.

 

Ефикасном организацијом и применом савремених царинских процедура, Управа царина обезбедиће да сви они који долазе у Србију, као и они који путују у иностранство или су у транзиту кроз нашу земљу, брзо, безбедно и лако прођу царинску контролу.

 

Желимо вам пријатан боравак у нашој земљи

 

 

                                                                  Група за односе са јавношћу
                                                                               011/2695 880
                                                                                pr@carina.rs

 
 
                               


ППС образац


Извозна документација за Руску Федерацију
Синдикат
  

За Мону Обреновић

 

Сва права задржана 2009 © Република Србија - Министарство финансија и привреде - Управа Царина