Отворена царинска линија


NCTS

ПКГ

 

AEO

 

Cefta Trade Portal

буџет

 

СеминариNajvažniji konktakti

Студија мерења времена

 

 

CEFTA 2006

Споразум о слободној трговини у Централној Европи - CEFTA 200610,66 MB
Анекс I и Анекс IV Споразума ЦЕФТА 20061,83 MB
Додатни протокол ЦЕФТА494,35 KB

Државе EFTA

Споразум о слободној трговини између Србије и држава ЕФТА 7,75 MB
Споразум о слободној трговини398,84 KB
Либерализација трговине1,86 MB
Прерађени пољопривредни производи0,65 MB
Протокол о пореклу робе404,21 KB
Листа обраде или прераде1,67 MB
Обрасци уверења о кретању297,74 KB
Прилог 5195,88 KB
Споразум о пољопривредним произодима Србија - Швајцарска1,71 MB
Споразум о пољопривредним производима са Норвешком0,81 MB
Споразум о пољопривредним производима са Исландом426,16 KB

Европска заједница

Прелазни споразум о трговини и трговинским питањима између Европске заједнице и Републике Србије3,16 MB
Споразум о стабилизацији и придруживању4,50 MB
ПЕМ Конвенција1,66 MB

Република Белорусија

Споразум са Републиком Белорусијом 340,68 KB
Прилог А - изузети производи (Ново)194,88 KB
Прилог Б - Правила о пореклу (Ново)278,32 KB

Република Турска

Споразум о слободној трговини између Србије и Турске4,21 MB
Споразум о слободној трговини145,13 KB
Либерализација трговине1,59 MB
Протокол о пореклу робе221,79 KB
Листа обраде или прераде1,35 MB
Образац уверења о кретању робе108,36 KB
Произдови искључени из кумулације68,31 KB

Руска Федерација

Споразум са Руском Федерацијом 246,04 KB
Споразум о слободној трговини између Србије и Казахстана333,80 KB
Прилог 1. Протокола са Руском Федерацијом - Ново178,73 KB
Прилог 2. Протокола са Руском Федерацијом - Ново137,76 KB
Правила о одређивању земље порекла287,62 KB


ППС образац


Извозна документација за Руску Федерацију
Синдикат
  

За Мону Обреновић

 

Сва права задржана 2009 © Република Србија - Министарство финансија и привреде - Управа Царина