Отворена царинска линија


NCTS

ПКГ

 

AEO

 

Cefta Trade Portal

буџет

 

СеминариNajvažniji konktakti

Студија мерења времена

 

 

 

 

КВОТЕ по споразумима о слободној трговини 

 

                                                                                                                

 

КВОТЕ  по основу члана 30. став 6. Царинског закона

  • Одлука Владе о изузимању од  плаћања царинских дажбина при увозу 20.000  тона  уља  од  семена сунцокрета из тарифне ознаке 1512 19 90 00 Царинске тарифе.
    *квота затворена, по основу истека важности одлуке

 

  •  Одлука Владе о изузимању од плаћања царинских дажбина при увозу робе из тарифних ознака 7208 10 00 90, 7208 36 00 00, 7208 37 00 00, 7208 38 00 00 и 7208 39 00 00 у утврђеним износима квантитативних ограничења у 2013. години


ППС образац


Извозна документација за Руску Федерацију
Синдикат
  

За Мону Обреновић

 

Сва права задржана 2009 © Република Србија - Министарство финансија и привреде - Управа Царина