Отворена царинска линија


NCTS

ПКГ

 

AEO

 

Cefta Trade Portal

буџет

 

СеминариNajvažniji konktakti

Студија мерења времена

 

 

ПРИЈАВА ПРЕНОСА СРЕДСТАВА ПРЕКО ГРАНИЦЕ

 

Свако  физичко  лице  које  прелази  државну  границу  Републике  Србије  и  при том преноси  физички преносива средства плаћања  у  вредности  од  10 000  евра  или  више, обавезно је да тај новац пријави надлежним царинским органима на граничном прелазу.

 

У случају давања лажних, нетачних или непотпуних података, сматраће се да подносилац пријаве није испунио законску обавезу и може му се изрећи казна или му царински органи могу привремено задржати физички преносива средства плаћања на основу Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма.

 

У складу са Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма потребно је да пријавите:

а) инструменте који гласе на доносиоца, као што су путнички чекови, преносиви инструменти (укључујући чекове, менице и новчане упутнице), који или гласе на доносиоца, индосирани без ограничења, у корист фиктивног примаоца, или су у неком другом  облику који допушта пренос власништва над њима, и непоптуни инструменти (укључујући чекове, менице и новчане упутнице), који су потписани, али је изостављено име примаоца;

б) готов новац (папирни и ковани новац који је у оптицају као средство размене).

Начин пријављивања средстава

Почев од 1. јануара 2018. године, подносилац пријаве мора да попуни нови Образац пријаве преноса средстава, и то све рубрике у белој боји великим словима и тамном оловком (тамо где је назначено користити једно слово/број у одговарајућој кућици); рубрике у сивој боји попуњава надлежни царински орган. За детаљне информације о попуњавању преузмите упутство.

 

НАПОМЕНА: Примена новог обрасца почиње 1. јануара 2018. године.

 

 Нови Образац пријаве преноса средстава

 Упутство за попуњавање новог Обрасца пријаве преноса средстава

 


ППС образац


Извозна документација за Руску Федерацију
Синдикат
  

За Мону Обреновић

 

Сва права задржана 2009 © Република Србија - Министарство финансија и привреде - Управа Царина