ПРИЈАВА ПРЕНОСА СРЕДСТАВА ПРЕКО ГРАНИЦЕ

 

Свако  физичко  лице  које  прелази  државну  границу  Републике  Србије  и  при том преноси  физички преносива средства плаћања  у  вредности  од  10 000  евра  или  више, обавезно је да тај новац пријави надлежним царинским органима на граничном прелазу.

 

У случају давања лажних, нетачних или непотпуних података, сматраће се да подносилац пријаве није испунио законску обавезу и може му се изрећи казна или му царински органи могу привремено задржати физички преносива средства плаћања на основу Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма.

 

У складу са Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма потребно је да пријавите:

а) инструменте који гласе на доносиоца, као што су путнички чекови, преносиви инструменти (укључујући чекове, менице и новчане упутнице), који или гласе на доносиоца, индосирани без ограничења, у корист фиктивног примаоца, или су у неком другом  облику који допушта пренос власништва над њима, и непоптуни инструменти (укључујући чекове, менице и новчане упутнице), који су потписани, али је изостављено име примаоца;

б) готов новац (папирни и ковани новац који је у оптицају као средство размене).

Начин пријављивања средстава

Почев од 1. јануара 2018. године, подносилац пријаве мора да попуни нови Образац пријаве преноса средстава, и то све рубрике у белој боји великим словима и тамном оловком (тамо где је назначено користити једно слово/број у одговарајућој кућици); рубрике у сивој боји попуњава надлежни царински орган. За детаљне информације о попуњавању преузмите упутство.

 

НАПОМЕНА: Примена новог обрасца почиње 1. јануара 2018. године.

 

 Нови Образац пријаве преноса средстава

 Упутство за попуњавање новог Обрасца пријаве преноса средстава

 

  

 

Cefta Trade Portal

 

Сва права задржана 2009 © Република Србија - Министарство финансија и привреде - Управа Царина