Отворена царинска линија


NCTS

ПКГ

 

AEO

 

Cefta Trade Portal

буџет

 

СеминариNajvažniji konktakti

Студија мерења времена

 

 

ДокументацијаFilter
Набавка добара - пиће и колонијал24.6.2020
Набавка услуга одржавања УПС – ева25.6.2020
Набавка радова на отклањању недостатака на електроинсталацијама ниског напона на управној згради у Царинарници Вршац25.6.2020
Набавка услуга одржавањa  мобилних скенера 2.7.2020
Набавка услуга прегледа и провере опреме за рад и испитивања услова радне околине (микроклиме и осветљености)2.7.2020
Набавка опреме за увођење дигитализованог система повраћаја ПДВ-а страним држављанима2.7.2020
Набавка услуге апликативног прилагођавања система3.7.2020
Набавка услуга стручног надзора над изградњом граничног прелаза Гостун6.7.2020
Набавка услуга кречења20.7.2020
Набавка услуге замене ламината у канцеларијама зграде Управе царина подним облогама Таркет20.7.2020
Набавка услуга текућег одржавања и хитних интервенција на инсталацијама ВиК за потребе Управе царина20.7.2020
Набавка пломби.23.7.2020
Набавка пнеуматика24.7.2020
Набавкa услуге за сервисирање радио релејне комуникационе опреме27.7.2020
Набавка услуга категоризације и класификације одузете робе10.8.2020
Набавка услуга идејног решења за значке, амблема и застава УЦ17.8.2020
Набавка услуга управљања решењима за заштиту информационих система28.8.2020
Набавка услуга ветеринарског прегледа и вакцинације21.9.2020
Набавка хране за животиње21.9.2020

Претходна обавештења

Nema stavki koje je moguće pregledati u ovom prikazu biblioteke dokumenata „Prethodna obaveštenja“.

 Архива тендера и набавки


ППС образац


Извозна документација за Руску Федерацију
Синдикат
  

За Мону Обреновић

 

Сва права задржана 2009 © Република Србија - Министарство финансија и привреде - Управа Царина