Отворена царинска линија


NCTS

ПКГ

 

AEO

 

Cefta Trade Portal

буџет

 

СеминариNajvažniji konktakti

Студија мерења времена

 

 

 СТАТИСТИКА

 

Захтев за статистичке извештаје

Уколико вам је потребан статистички извештај, неопходно је да упутите званични захтев заједно са овереним доказом о уплаћеној административној такси. Захтев можете предати на писарницу или послати поштом на адресу:

 

Управа царина
Сектор за информационе и комуникационе технологије
Народних хероја 63
11070 Нови Београд

 

Административна такса за статистичке извештаје

Уплата административне таксе за статистичке извештаје у износу од 5. 570 динара врши се на рачун 840-742221843-57, модел 97, позив на ПИБ број предузећа или број 59-013.       

 

Пример уплатнице:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За ближе информације можете се обратити на телефоне 011/20-15-908 и 011/21-43-831 или мејлом на uc-statistika@carina.rs.

 

Статистички билтен

(Старија издања "Статистичког билтена" можете погледати ОВДЕ.)

 

2020

Статистички билтен I,II квартал 20200,54 MB
Статистички билтен I квартал 20200,53 MB

2019

Статистички билтен - I, II, III, IV квартал 20191,20 MB
Статистички билтен I,II, III квартал 20190,54 MB
Статистички билтен I,II квартал 20190,56 MB
Статистички билтен - I квартал 20190,77 MB

2018

Статистички билтен - I, II, III, IV квартал 20180,64 MB
Статистички билтен - I, II, III квартал 20180,78 MB
Статистички билтен - I, II квартал 20180,71 MB
Статистички билтен - I квартал 20180,59 MB

2017

Статистички билтен - I, II, III, IV квартал 2017318,21 KB
Статистички билтен - I,II,III квартал0,65 MB
Статистички билтен - I, II квартал 20170,71 MB
Статистички билтен - I квартал 20170,60 MB

2016

Статистички билтен - I, II, III, IV квартал 20160,96 MB
Статистички билтен - I, II, III квартал 20160,77 MB
Статистички билтен - I, II квартал 2016507,24 KB
Статистички билтен - I квартал 20160,63 MB

2015

Статистички билтен - I,II,III,IV квартал 20150,84 MB
Статистички билтен - I, II, III квартал 20150,57 MB
Статистички билтен - I, II квартал 20150,74 MB
Статистички билтен - I квартал 20150,74 MB

2014

Статистички билтен - I, II, III, IV квартал 20141,20 MB
Статистички билтен - I, II, III квартал 20140,93 MB
Статистички билтен - I, II квартал 20140,83 MB
Статистички билтен- I квартал 20140,72 MB

2013

Статистички билтен-I,II,III,IV квартал 20131,23 MB
Статистички билтен- I,II,III квартал 20130,71 MB
Статистички билтен - I, II квартал 20130,73 MB
Статистички билтен - I квартал 20130,82 MB

2012

Статистички билтен - I, II, III, IV квартал 20121,26 MB
Статистички билтен - I, II, III квартал 20120,68 MB
Статистички билтен - I, II квартал 20120,82 MB
Статистички билтен - I квартал 20120,82 MB

2011

Статистички билтен - I,II,III,IV квартал 20111,07 MB
Статистички билтен - I, II, III квартал 20110,63 MB
Статистички билтен - I,II квартал 20110,62 MB
Статистички билтен - I квартал 20110,57 MB

2010

Статистички билтен - I, II, III, IV квартал 20100,98 MB
Статистички билтен - I,II,III квартал 20100,67 MB


ППС образац


Извозна документација за Руску Федерацију
Синдикат
  

За Мону Обреновић

 

Сва права задржана 2009 © Република Србија - Министарство финансија и привреде - Управа Царина