Закупи
ДокументацијаFilter
Набавка узимања у закуп складишног простора за смештај архиве за потребе Царинарнице Београд28.3.2016
Набавка узимања у закуп пословног простора за потребе царинарнице Ужице - ЦИ Пријепоље површине од 80 м2 до 90 м27.6.2016
Закуп пословног простора (површине 170 м2) и паркинг простора за потребе Царинарнице Ниш - ЦР Књажевац13.7.2016
Закуп складишног простора за потребе Царинарнице Ниш површине од 18.500 м213.7.2016
Закуп паркинг простора за потребе Царинарнице Сомбор површине од 1.500 м215.7.2016
Закуп паркинг простора за потребе Царинарнице Сомбор површине од 1.500 м227.7.2016
Закуп канцеларијског, архивског и складишног простора за потребе Царинарнице Нови Сад - ЦИ Железничка станица Шид, површине од 1.050 м21.8.2016
Закуп пословног простора (површине до 80 м2) за потребе Царинарнице Ниш – ЦИ Прокупље25.8.2016
Набавка узимања у закуп паркинг простора за потребе Царинарнице Шабац површине од 7.300 м2 до 7.500 м26.9.2016
Набавка узимања у закуп складишног простора за потребе Царинарнице Суботица укупне површине 6.700 м28.9.2016
Набавка узимања у закуп складишног простора за потребе Царинарнице Ниш површине од 3.000 м2 до 4.000 м213.9.2016
Набавка узимања у закуп архивског простора за потребе Царинарнице Београд, Царинарнице Нови Сад, Царинарнице Крушевац, Царинарнице Крагујевац и Царинарнице Вршац19.9.2016
Набавка узимања у закуп пословног простора за потребе ЦИ Железничка станица Београд7.10.2016
Набавка закупа пословног простора за потребе Царинарнице Београд - ЦИ за послове царинског надзора 14.10.2016
Набавка узимања у закуп простора за потребе Царинарнице Ужице - ГП Увац површине од 290 м2 до 300 м217.10.2016
Набавка узимања у закуп архивског простора за потребе Царинарнице Београд, Царинарнице Нови Сад, Царинарнице Крушевац, Царинарнице Крагујевац и Царинарнице Вршац7.11.2016
Набавка узимања у закуп отвореног складишног простора за потребе Царинарнице Нови Сад7.11.2016
Набавка узимања у закуп отвореног и затвореног складишног простора за потребе Царинарнице Краљево8.11.2016
Набавка узимања у закуп пословног простора за потребе Царинарнице Ниш - ЦИ Врање1.12.2016
Набавка узимања у закуп отвореног складишног простора за потребе Царинарнице Кладово1.12.2016
Набавка узимања у закуп контејнера за потребе Царинарнице Суботица - ГП Бајмок1.12.2016
Набавка поступка узимања у закуп архивског простора за потребе Управе царина, Царинарнице Београд, Царинарнице Нови Сад, Царинарнице Крушевац, Царинарнице Крагујевац и Царинарнице Вршац30.12.2016
Набавка поступка узимања у закуп пословног простора површине од 45 м2 до 55 м2 за потребе Царинарнице Ниш - ЦР Дуванска Ниш8.2.2017
Набавка поступка узимања у закуп затвореног складишног простора за потребе Управе царина8.2.2017
Набавка поступка узимања у закуп пословног простора површине 47 м2 - 50 м2 за потребе Царинарнице Нови Сад - Царински реферат - Слободна зона Нови Сад 8.2.2017
Набавка узимања у закуп дела плутајућег објекта - понтона за прихват и смештај пловила (чамаца) и затвореног складишног простора за смештај опреме за потребе Управе царина7.3.2017
Набавка узимања у закуп затвореног складишног простора за потребе Царинарнице Нови Сад - ЦИ Железничка станица Шид12.4.2017
Набавка узимања у закуп пословног простора за потребе Царинарнице Нови Сад - ЦР за послове царинског надзора Нови Сад26.5.2017
Набавка поступка узимања у закуп затвореног складишног простора за потребе Управе царина19.6.2017
Набавка закупа пословног простора за потребе Царинарнице Нови Сад-Царински реферат Врбас23.6.2017
Набавка поступка узимања у закуп пословног простора површине 80 м2 - 90 м2 за потребе Царинарнице Крагујевац - Царински реферат за металску индустрију Железара2.8.2017
Набавка поступка узимања у закуп пословног простора површине 110 м2 за потребе Царинарнице Крагујевац - Царински реферат Слободна зона Крагујевац2.8.2017
Набавка поступка узимања у закуп отвореног складишног простора за потребе Царинарнице Крагујевац2.8.2017
Набавка поступка узимања у закуп пословног простора површине 65 м2 - 70 м2 за потребе Царинарнице Крагујевац - Царински реферат Слободна зона Смедерево2.8.2017
Набавка поступка узимања у закуп пословног простора површине 700 м2 за потребе Царинарнице Крагујевац - Царински реферат Пожаревац2.8.2017
Набавка поступка узимања у закуп простора за потребе Царинског реферата Јагодина површине од 280 м2 до 290 м27.8.2017
Закуп отвореног складишног простора и пословног простора за потребе Царинарнице Нови Сад-Царински реферат Бечеј 15/1729.8.2017
Набавка поступка узимања у закуп пословног простора површине приближно 50 м2 за потребе Царинарнице Београд - царински реферат Лука и речно пристаниште Панчево12.9.2017
Набавка поступка узимања у закуп отвореног складишног простора за потребе Царинарнице Нови Сад - ЦР Бечеј 19.9.2017
Набавка поступка узимања у закуп затвореног складишног простора за потребе Царинарнице Нови Сад - Царинска испостава Железничка станица Шид18.10.2017
Набавка поступка узимања у закуп пословног простора за потребе Царинарнице Крагујевац - ЦР Аранђеловац 19.10.2017
Набавка поступка узимања у закуп отвореног складишног простора за потребе Царинарнице Нови Сад - ЦР Бечеј 4.12.2017
Набавка поступка узимања у закуп отвореног складишног простора, магацинског простора и пословног простора за потребе Царинарнице Вршац-ГП Ватин8.12.2017
Набавка поступка узимања у закуп затвореног складишног простора површине приближно 1000 м2 за потребе Управе царина-Сектора за контролу примене царинских прописа-Одељење за сузбијање кријумчарења20.12.2017
Набавка поступка узимања у закуп пословног простора за потребе Царинарнице Београд - царински реферат Лука и речно пристаниште Панчево21.12.2017
Набавка поступка узимања у закуп пословног простора за потребе Царинарнице Краљево- Царинска испостава Горњи Милановац12.3.2018
Набавка поступка узимања у закуп затвореног складишног простора за потребе Царинарнице Београд, Царинарнице Нови Сад и Царинарннице Крагујевац28.3.2018
Закуп пословног простора за потребе Царинарнице Београд - ЦИ ДХЛ7.5.2018
Набавка поступка узимања у закуп пословног простора за потребе Царинарнице Ужице - ЦР Пожега25.5.2018
Набавка поступка узимања у закуп пословног простора за потребе Царинарнице Београд - ЦИ ДХЛ29.5.2018
Закуп  пословног простора за потребе Царинарнице Београд – ЦИ Терминал Београд3.7.2018
Набавка поступка узимања у закуп пословног простора за потребе Царинарнице Крагујевац - ЦР Велика Плана12.7.2018
Набавка поступка узимања у закуп пословног простора за потребе Царинарнице Крагујевац - ЦР Младеновац12.7.2018
Набавка поступка узимања у закуп дела крова силоса површине 1 м2 за потребе Управе царина - сектора за информационе и комуникационе технологије17.7.2018
Набавка поступка узимања у закуп дела крова силоса површине 1м2 за потребе УЦ- сектора за информационе и комуникационе технологије 25.7.2018
Закуп пословног простора за потребе Царинарнице Краљево-ЦИ Горњи Милановац21.8.2018
Закуп  дела крова силоса површине 1 м2 у Бачкој Паланци за потребе Управе царина – сектора за информационе и комуникационе технологије24.8.2018
Закуп пословног простора за потребе Царинарнице Ниш - Царинска испостава Терминал Прешево13.9.2018
Закуп пословног простора и отвореног складишног простора за потребе Царинарнице Шабац25.9.2018
Набавка узимања у закуп пословног простора и отвореног складишног простора за потребе Царинарнице Београд-Царинска испостава Панчево28.9.2018
Набавка поступка узимања у закуп пословног простора и отвореног складишног простора за потребе Царинарнице Београд13.11.2018
Закуп пословног простора за потребе Царинарнице Нови Сад - ЦИ Бачка Паланка 28.11.2018
Набавка узимања у закуп канцеларијског простора за потребе Царинарнице Краљево - ЦИ Горњи Милановац23.1.2019
Закуп затвореног складишног простора1.4.2019
Закуп  затвореног складишног простора за потребе Сектора за информационе и комуникационе технологије Управе царина12.4.2019
Закуп терминала за потребе Царинарнице Зрењанин6.6.2019
Закуп терминала за потребе Царинарнице Сомбор6.6.2019
Закуп терминала за потребе Царинске испоставе Лесковац24.6.2019
Закуп пословног простора за потребе ЦР Аеродром Константин Велики (Ниш)24.6.2019
Набавка закупа терминала за потребе Царинарнице Ужице - ЦИ Пријепоље28.6.2019
Поступак узимања у закуп канцеларијског простора за потребе Царинарнице Београд - Царинска испостава за послове царинског надзора20.9.2019
Закуп складишног простора за потребе царинарнице Суботица 16.10.2019
Закуп терминала и канцеларијског простора за потребе Царинарнице Београд - Царинска Испостава Панчево22.10.2019
Закуп пословног простора за потребе Царинарнице Ниш - Царински реферат Књажевац25.10.2019
закуп затвореног складишног простора за потребе Управе царина1.11.2019
Поступак узимања у закуп пословног простора за потребе Царинарнице Нови Сад9.12.2019
Закуп терминала за потребе царинарнице Суботица16.12.2019
Закуп  терминала за потребе Царинске испоставе Ранжирна железничка станица - Нови Сад13.2.2020
Закуп  терминала и пословног простора за потребе Царинарнице Шабац –царинска испостава Ваљево27.3.2020
закуп  терминала и пословног простора за потребе Царинарнице Краљево –царински реферат Тутин27.3.2020
Набавка поступка узимања у закуп пословног простора за потребе Царинарнице Краљево - Царински Реферат Рашка3.4.2020
Закуп пословног  простора за потребе Царинарнице Ниш – царински реферат Аеродром Константин Велики24.6.2020
Закуп  терминала за потребе Царинарнице Суботица24.6.2020
Поступак узимања у закуп пословног простора за потребе Царинарнице Ниш - Царински Реферат Аеродром Константин Велики6.7.2020
Закуп пословног/складишног простора са терминалом за потребе Царинарнице Београд - Царинска испостава Складишта Београд26.8.2020
Закуп пословног / складишног простора са терминалом за потребе Царинарнице Крагујевац - ЦР Јагодина9.9.2020
Поступак узимања у закуп терминала, пословног и складишног простора, за потребе Царинарнице Шабац - ЦР Инђија30.9.2020
Поступак узимања у закуп терминала и пословног/складишног простора, као и терминала за потребе Царинарнице Кладово2.10.2020
Поступак узимања у закуп пословног простора за потребе Царинарнице Ниш - Царински Реферат Аеродром Константин Велики3.11.2020
Поступак узимања у закуп терминала са пословно/складишним простором за потребе Царинарнице Нови Сад - ЦР Бечеј16.11.2020
Поступак узимања у закуп затвореног скалдишног простора 1.12.2020
Поступак узимања у закуп терминала са пословно/складишним простором за потребе Царинарнице Вршац - Гранични прелаз Ватин22.12.2020
Поступак узимања у закуп терминала са пословно/складишним простором за потребе Царинарнице Ужице - ЦР Пожега24.12.2020
Поступак узимања у закуп терминала за потребе Царинарнице Суботица12.3.2021
Поступак узимања у закуп затвореног складишног простора за потребе Царинарнице Београд, Царинарнице Нови Сад и Царинарнице Крагујевац19.3.2021
Сва права задржана 2009 © Република Србија - Министарство финансија и привреде - Управа Царина