Preskoči veze navigacije
Дрина 2019

 Отворена царинска линија


NCTS

ПКГ

 

AEO

 

Cefta Trade Portal

буџет

 

СеминариNajvažniji konktakti

Студија мерења времена

 

 

EТИКА И ИНТЕГРИТЕТ У ЈАВНОЈ АДМИНИСТРАЦИЈИ


У Централи Управе царина, 6. октобра,  Драгана Гњатовић,  шефица  Одсека за радне односе и управљање људским ресурсима,  одржала је обуку „Етика и интегритет у јавној администрацији“. У оквиру мера Акционог плана за спровођење Националне стратегије за борбу против корупције, сви функционери и запослени у јавној администрацији Републике Србије имају обавезу да похађају поменуту обуку. Ово је само једна од одржаних, будући да ће и у наредном периоду бити организоване у УЦ.

 

Циљ обуке јесте јачање свести  о значају законитости, непристрасности, поштовања и одговорности, као кључних вредности јавног сектора, који нису само принципи већ и путокази за понашање.  Свако поступање у складу са овим вредностима  доприноси бољем раду Управе царина, као и јачању поверења које грађани имају у њу.


С обзиром да свако од нас утиче на одржавање негативне или изградњу позитивне слике о институцији у којој радимо, разматране су и друге вредности из Етичког кодекса понашања државних службеника: интегритет, ефикасност, политичка неутралност, пристојност, стрпљење и др. које се везују за нашу професионалну улогу и очекивања јавности.

 

 

 

 

Према речима Гњатовићеве, организациона умећа за спречавање корупције су, пре свега,  креирање јасноће, што подразумева да се пропишу процедуре и смањи ниво дискреционог одлучивања на минимум. Ту су још постизање усаглашености са нормама, креирање подржавајуће радне атмосфере, процена изводљивости радних задатака, успостављање видљивости понашања, вођење дијалога и санкционисање.


Међу приоритетна подручја у борби против корупције сврстано је спречавање сукоба интереса. Тај феномен не представља (сам по себи) корупцију, али код сусрета приватног и јавног, објективно се јавља бојазан да би приватан интерес особе могао компромитовати јавни интерес тиме што може утицати на независно, непристрасно и објективно понашање.


Посебан сегмент обуке представљала  је практична вежба посвећена етичким дилемама у којој су се полазници појединачно изјашњавали о одређеним ситуацијама које се дешавају или су могуће у свакодневном животу. Узимајући  у обзир претпостављене  етичке вредности, било је потпуног слагања присутних са изнетим појединачним мишљењем, али су у вези одређених ситуација до изражаја дошла и различита мишљења.


 

 

Указано је да при одлучивању код етичких дилема  треба узети у обзир три последице: по појединца, окружење, као по друштво у целини.

 

Представљени су и модели етичког одлучивања, међу којима су и категорички императив („Ако радња не одговара свима, онда она није подесна ни за кога) и златно правило („ У свему што радиш, понашај се према другим људима на исти начин на који би ти волео да се они понашају према теби“).


ППС образац


Извозна документација за Руску Федерацију
Синдикат
  

За Мону Обреновић

 

Сва права задржана 2009 © Република Србија - Министарство финансија и привреде - Управа Царина