Preskoči veze navigacije
Дрина 2019

 Отворена царинска линија


NCTS

ПКГ

 

AEO

 

Cefta Trade Portal

буџет

 

СеминариNajvažniji konktakti

Студија мерења времена

 

 

ИПА РАДИОНИЦА: РЕГИОН УЈЕДИЊЕН У БОРБИ ПРОТИВ ПОПЛАВА

 

Међународна радионица у оквиру Регионалног IPA Пројекта Европске комисије „Протокол о преласку границе и подршка земље домаћина (Host Nation Support)“ одржана је у Будви, у Црној Гори од 19. до 21.јануара 2016. године.

 

Poplavni talasПредставници Републике Србије који су узели учешће на радионици су службеници Министарства унутрашњих послова из Сектора за ванредне ситуације помоћник начелника Сектора за послове међународне сарадње и аналитичког информисања Иван Барас, који је био и шеф тима, из Управе граничне полиције Весна Тесла и Горица Вељовић представник Министарства финансија – Управе царина Републике Србије.

 

Пројекат Европске комисије за превенцију, спремност и одговор на поплаве (IPA FLOODS) који спроводи Конзорцијум, уз подршку Министарства унутрашњих послова Црне Горе, Сектора за ванредне ситуације ЦГ, организовао је регионалну радионицу под називом „Протокол о преласку границе и подршка земље домаћина (Host Nation Support)“.

 

Snimak poplavljenog područja iz vazduhaПрограм за превенцију, приправност и одговор на поплаве у Западном Балкану и Турској подржава активности за изградњу капацитета за припремљеност и одговор на поплаве у Албанији, Босни и Херцеговини, Хрватској, Бившој Југословенској Републици Македонији, Косову*, Црној Гори, Србији и Турској, пружањем помоћи за развој три врсте мултинационалних тимова/модула у складу са релевантним захтевима ЕУ.

 

Пројекат ствара низ радних пакета који треба да успоставе, опрему и обуче  интероперабилне, мултинационалне тимове/модуле у земљама корисницама као и да развија стандардне оперативне процедуре за националне и мултинационалне тимове и успостављање  протокола о преласку границе и подршке земље домаћина у складу са релевантним смерницама ЕУ.

 

Spasavanje poplavljenihСврха радионице је да унапреди прелазак границе и HNS протоколе код земаља корисница у складу са смерницама ЕУ, као и да се стручњаци различитих националних институција (Служба цивилне заштите, Гранична полиција, Управа царина и Министарство спољних послова) укључе у радне групе које ће радити на специфичном одговору на поплаве, чиме би „Протокол о преласку границе и подршка земље домаћина“ био унапређен и прилагођен законској регулативи земаља корисница пројекта. Подршка земље домаћина има за циљ да се уклоне предвидљиве препреке у брзом и ефикасном пружању међународне помоћи у ванредним ситуацијама од стране мултинационалних цивилних тимова/модула.

 

Након успешно окончане радионице, договорено је да се Протокол достави свим земљама учесницама како би се надлежне службе изјасниле и усагласиле га са садржајем договореног.

 


ППС образац


Извозна документација за Руску Федерацију
Синдикат
  

За Мону Обреновић

 

Сва права задржана 2009 © Република Србија - Министарство финансија и привреде - Управа Царина