Preskoči veze navigacije
Дрина 2019

 Отворена царинска линија


NCTS

ПКГ

 

AEO

 

Cefta Trade Portal

буџет

 

СеминариNajvažniji konktakti

Студија мерења времена

 

 

ПРЕДСТАВЉЕН АКТ О ИНФОРМАЦИОНОЈ БЕЗБЕДНОСТИ УЦ

 

На основу Закона о информационој безбедности и подзаконских аката, Управа царина је у обавези да донесе Акт о безбедности информационо-комуникационих (ИКТ) система, који је од изузетне важности за сигурност и заштиту доступности, интегритета и поверљивости информација.

 

Nacrt Akta  o IKT bezdednostiПоводом израђеног Нацрта „Акта о безбедности ИКТ система Управе царина“, у оквиру  пројекта Реформа јавних финансија, који реализује немачка организација за техничку сарадњу-GIZ, 10. новембра 2017. године је организована презентација за представнике УЦ. Презентацију на тему „Акт о информационој безбедности Управе царина“ одржао је Александар Ђорђевић, пројектни менаџер GIZ-a. Он је констатовао, да је Управа царина један од првих оператера ИКТ система од посебног значаја, који су припремили Нацрт „Акта о безбедности ИКТ система“.

 

prezentacija o IKT bezbednostiИстакнуто је да ће његовим доношењем, бити одређени начини и процедуре постизања и одржавања адекватног нивоа безбедности, те да је за заштиту ИКТ система предвиђено 28 мера, кроз основне принципе и правила управљања. Мере заштите представљају организационе и  техничке контроле, које се спроводе у циљу смањења ризика. Најважније групе мера заштите представљају управљање опремом, контролисање приступа, безбедност људских ресурса, усаглашеност, физичка заштита и безбедност у окружењу, развој и одржавање система, управљање инцидентима, управљање мрежом и комуникацијама, као и управљање континуитетом пословања.

 

usesnici sastanka o IKT bezbednostiПримена акта о информационој безбедности, предвиђа обуку запослених и подизање свести о значају безбедности информација, дефинисање одговорности и временског рока реализације дефинисаних акција, као и израду процедура и упутстава, у циљу успостављања система безбедног управљања информацијама.

 

Представљена је и GAP анализа, која се односи на степен усаглашености Управе царина са основним системским захтевимa и контролама заштите стандарда ISO/IEC 27001:2013. Реч је о захтевима који су обимнији него сам Закон о информационој безбедности. Циљ је да Управа царина у блиској будућности испуни захтеве стандарда ISO/IEC 27001:2013, како бисмо у овој области имали усаглашен стандард са ЕУ.

 

Нацрт „Акта о  безбедности ИКТ система“, биће достављен на мишљење свим организационим деловима Управе царина, након чега следи његово усвајање и примена.


ППС образац


Извозна документација за Руску Федерацију
Синдикат
  

За Мону Обреновић

 

Сва права задржана 2009 © Република Србија - Министарство финансија и привреде - Управа Царина