Preskoči veze navigacije
Дрина 2019

 Отворена царинска линија


NCTS

ПКГ

 

AEO

 

Cefta Trade Portal

буџет

 

СеминариNajvažniji konktakti

Студија мерења времена

 

 

ИНТЕГРИСАНО УПРАВЉАЊЕ ГРАНИЦОМ У ПРАКСИ

 

Учесници обуке ИУГУ Управи царина је од 09 до 20. септембра 2019. године, у складу са „Програмом заједничке обуке свих служби у интегрисаном управљању границом“, одржана обука „Интегрисано управљање границом у пракси“.

 

Обуку је прошло 840 службеника свих служби укључених у спровођење интегрисаног управљања границом из Управе царина, Управе граничне полиције, Граничне фитосанитарне и Граничне ветеринарске инспекције.

 

Слободан ТомићТоком обуке компетентни предавачи из свих поменутих граничних служби одржали су тематска предавања о концепту интегрисаног управљања границом у пракси и правном оквиру у нашој земљи, региону и ЕУ. Примена овог концепта је истовремено и јасан показатељ да је Република Србија спремна да допринесе безбедоности у региону и постане поуздан партнер ЕУ у контроли њених граница.

 

Фрања ЕлхардтС тим у вези посебно је било речи о организацији, надлежностима и задацима царине, полиције и инспекцијских служби, како на друмским и железничким, тако и на ваздушним и речним прелазима. Главни циљеви контроле коју спроводе граничне службе су безбедност грађана, отклањање претњи за државну границу, заштита јавног поретка и безбедности Републике Србије, очување здравља и животне средине, као и заштита финансијских интереса и олакшавање међународне трговине. Остваривањем наведених циљева поред Републике Србије и њених грађана индиректно се врши заштита и грађана суседних држава и ЕУ.

 

Посебна пажња посвећена је сарадњи свих државних органа који су укључени у интегрисано управљање границом, како на националном, тако и на међународном нивоу, јер су ефикасно управљање границама и безбедност од изузетне важности како за нашу земљу и регион, тако и за Европу у целини и уједно важан фактор процеса придруживања Европској унији.

 

Миљан ВучковићПовећање обима међународне трговине, туризма, културне и образовне размене захтева отвореније границе и олакшање трговине. Из тог разлога све граничне службе морају да створе равнотежу између строгих контрола и сасвим отворених граница, а блиска сарадња различитих служби доприноси стварању такве равнотеже.


ППС образац


Извозна документација за Руску Федерацију
Синдикат
  

За Мону Обреновић

 

Сва права задржана 2009 © Република Србија - Министарство финансија и привреде - Управа Царина