Preskoči veze navigacije
Дрина 2019

 Отворена царинска линија


NCTS

ПКГ

 

AEO

 

Cefta Trade Portal

буџет

 

СеминариNajvažniji konktakti

Студија мерења времена

 

 

РАДИОНИЦА О КОНТРОЛИ РОБЕ ДВОСТРУКЕ НАМЕНЕ

 

Учесници радионицеАнализа ризика, накнадна контрола, интерна ревизија, царинске истраге и обавештајни послови, као и мапирање ризичних области, биле су главне теме Радионице о спровођењу контроле спољне трговине робом двоструке намене, 7. и 8. децембра у Управи царина. У организацији EU P2P Програма 2015-2017 за контролу трговине робом двоструке намене, водили су је експерти поменутог програма Матјаж Муровец из Словеније, Клас Линман из Холандије и Џони Капело из Белгије.

 

ПредавачиРадионица је наставак претходне, реализоване у јулу 2015. године у нашој Управи, чији је циљ био оцена резултата Управе царина у развоју националног система контроле робе двоструке намене, постигнутих кроз десетогодишњу подршку и помоћ ЕУ програма и онога што је неопходно усавршити у систему царинске контроле у овој области, пре свега у Сектору за тарифске послове, који је носилац пројекта УЦ „Контрола спољне трговине у области наоружања, војне опреме и робе двоструке намене“, а такође и координатор свих активности које се у Управи царина спроводе под окриљем ЕУ P2P Програма 2015-2017.

 

РадионицаНа Радионици је потенциран значај сарадње у размени информација између свих надлежних актера у ланцу контроле, максималног коришћења аутоматизације и успостављања система да би се ефикасно спроводила процена ризика, профилисање и циљање у контроли трговине стратешком робом (наоружање, војна опрема и роба двоструке намене).

 

РадионицаПредавачи су нагласили да се управљање ризиком врши на стратешком, тактичком и оперативном нивоу. Речено је да процена ризика у контроли трговине стратешком робом  не може бити заснована само на Хармонизованом систему већ се морају узети у обзир контролне листе стратешке робе, фиктивне земље одредишта, информације органа надлежног за издавање спољнотрговинских дозвола, као и обавештајни подаци. Наглашен је и значај накнадних контрола, а с обзиром да се у прекограничном промету налази  стотине хиљада хемикалија, од којих велики број припада категорији стратешких, битан део контроле је провера техничке спецификације робе, што подразумева добро знање о читавој лепези стратешких елемената.

 

Радионица је била изузетно успешна и корисна за све полазнике, јер је омогућила не само стицање нових знања у борби против илегалне трговине стратешком робом, већ и размену искустава и примера добре праксе са колегама из ЕУ. Такође, на скупу су генерисане нове идеје и препоруке које ће се разматрати и развијати кроз наредне активности Управе царина у циљу подизања капацитета за спровођење контроле стратешке робе.


ППС образац


Извозна документација за Руску Федерацију
Синдикат
  

За Мону Обреновић

 

Сва права задржана 2009 © Република Србија - Министарство финансија и привреде - Управа Царина