Preskoči veze navigacije
Дрина 2019

 Отворена царинска линија


NCTS

ПКГ

 

AEO

 

Cefta Trade Portal

буџет

 

СеминариNajvažniji konktakti

Студија мерења времена

 

 

КУПОВИНА ПУТЕМ ИНТЕРНЕТА У СРБИЈИ


Развој електронске трговине и набавка робе из иностранства путем интернета била је  једна од тема конференције „Електронска трговина и тржиште поштанских услуга у Србији“ одржаној 17. марта у хотелу ''Radisson Blu Old Mill''.
To је била прилика да представници Управе царине представе законодавни оквир у вези са правима физичких лица код увоза робе, као и досадашња искуства у царињењу пошиљака, чији број се непрестано повећава, посебно од доласка система Pay Pal у Србију. 


 

Александра Тадић, самостални царински саветник у Одељењу за другостепени царинскo-управни поступак и управни спор, указала је на важеће прописе који се примењују у царинском поступку са пошиљкама робе купљене путем интернета, намењене личним потребама и потребама домаћинства.


 

 

Владимир Оцокољић, шеф царинске испоставе Пошта Београд, истакао је да је појава сервиса Pay Pal дефинитивно охрабрила грађане Србије да уђу у интернет трговину, па је самим тим повећаван број пошиљака које које стижу на ЦИ Пошта Београд. Он је додао, да велики број прималаца пошиљака, који се баве куповином путем интернета, немају потпуну информацију о томе, које све дажбине треба да плате пре преузимања пошиљке. Најчешће примедбе грађана се односе на то, зашто се плаћа царина за робу која не подлеже наплати дажбина.

''Људе најчешће збуњује то што на уплатницама, које прослеђујемо крајњем кориснику, пише „царински дуг“, што је заправо PDV, који се наплаћује и за робу вредности до 50 евра'', објаснио је Оцокољић.

Он је казао и да у ову испоставу, у највећем броју случајева, пошиљке мале вредности стижу без било какве пратеће документације, на основу које би се могла установити вредност робе. Тада су царински службеници принуђени да другим методама вредновања предвиђеним Царинским законом утврђују вредност робе, што аутоматски доводи до успоравања царинског поступка. Повећање броја пошиљака које долазе у земљу доводи до проблема дужег трајања царинског поступка, мада Управа царина предузима све што може, ради скраћивања времена царињења. У том смислу би од суштинске важности било увођење одговарајуће електронске подршке ИТ система Управе царина и ЈП Пошта Србије, рекао је Оцокољић.
О другим темама на конференцији говорили су представници Министарства трговине, туризма и телекомуникација, ЈП Пошта Србије, Народне банке и Привредне коморе Србије.

Као пример добре сарадње Управе царина и Поште Србије, истакнут је поједностављени поступак извоза робе, који предузетницима омогућава да једним доласком на шалтер поште и попуњавањем одговарајућег обрасца, без ангажовања шпедитера, спроведу царински поступак. Роба која се на тај начин шаље, не сме имати вредност већу од 1.000 евра, у динарској противвредности.


ППС образац


Извозна документација за Руску Федерацију
Синдикат
  

За Мону Обреновић

 

Сва права задржана 2009 © Република Србија - Министарство финансија и привреде - Управа Царина