Preskoči veze navigacije
Дрина 2019

 Отворена царинска линија


NCTS

ПКГ

 

AEO

 

Cefta Trade Portal

буџет

 

СеминариNajvažniji konktakti

Студија мерења времена

 

 

НОВИНЕ У ЗАШТИТИ ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ

 

Представници адвокатских канцеларија које заступају права познатих робних марки окупили су се у Управи царина 18. маја 2015. године на састанку организованом поводом доношења нове Уредбе о заштити права интелектуалне својине која ће бити примењивана од 1. септембра.

 

Семинар о новинама у прописима за заштиту интелектуалне својине 

 

Нова Уредба је усклађена са европским прописима и у односу на важећу детаљније регулише област подношења захтева за предузимање мера и поступак одлучивања по захтевима носилаца права. Присутнима је објашњено како да попуњавају прописане обрасце, који су сада садржински богатији и захтевнији. Јаснија су и правила која се односе на одговорности и трошкове које у поступку сносе царина и носиоци права.

 

 

Представници адвокатских канцеларија су кроз презентацију коју је припремило Одељење за заштиту интелектуалне својине упознати не само са новинама које доноси поменута Уредба, већ и са новом е-IPR апликацијом.

 

 

Наглашено је да апликација у потпуности прати нову Уредбу, а да су притом отклоњени проблеми који су се јављали при коришћењу важеће апликације.

 

 

С обзиром на то да је у ери електронске трговине и масовне куповине робе преко интернета, примећено да се у малим пошиљкама појављује велики проценат фалсификованих производа, закључено је да ће контрола таквих пошиљака представљати посебан изазов. Управо због тога очекује се учешће обе стране где добрим делом у препознавању и заштити од такве врсте робе највише могу да помогну носиоци права.

 

 

Данка Јовановић, начелница Одељења за заштиту интелектуалне својине је објаснила да ће бити потребно мало више времена да се у испоставама које царине поштанске и курирске пошиљке изврше организационе, техничке и кадровске припреме за спровођење нових прописа.

 

 

Данка Јовановић о новинама у прописима 

 

Новина је и то да је на основу стратегије развоја заштите интелектуалне својине, пет царинарница добило регионалног кооординатора који од почетка маја раде у Београду, Новом Саду, Нишу, Димитровграду и Суботици.


ППС образац


Извозна документација за Руску Федерацију
Синдикат
  

За Мону Обреновић

 

Сва права задржана 2009 © Република Србија - Министарство финансија и привреде - Управа Царина