Preskoči veze navigacije
Дрина 2019

 Отворена царинска линија


NCTS

ПКГ

 

AEO

 

Cefta Trade Portal

буџет

 

СеминариNajvažniji konktakti

Студија мерења времена

 

 

ОДРЖАНА 8. СЕДНИЦА САВЕТА ЗА ЕОИ И ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ РПК ПАНЧЕВО

 

У Регионалној привредној комори Панчево, 26. фебруара 2016. године,  одржана је 8. седница Савета за економске односе са иностранством и европске интеграције РПК Панчево у проширеном сазиву, на којој су представници Министарства финансија и Управе царина презентовали новине у царинском пословању и царинским поступцима у 2016. години.

 

РПК ПанчевоО промени номенклатуре Царинске тарифе Републике Србије за 2016. годину, сезонским царинским стопама и прелевманима, овом приликом је говорила Надица Пантовић, начелник Одељења за царинску политику Министарства финансија Републике Србије. Број тарифних ознака у Царинској тарифи 2016 промењен са 9876 на 9885 (873 националних тарифних ознака, а 9012 тарифних ознака без националне поделе). Просечна стопа царине остала је иста као у 2015. години и износи 8.73%. Уведено је 56 нових тарифних ознака (0.57%), а брисано 47 тарифних ознака. Сезонске царине при увозу пољопривредних производа, као и прелевмани при увозу пољопривредних и прехрамбених производа пореклом из земаља са којима Република Србија има закључене споразуме о слободној трговини се наплаћују у складу са одредбама и анексима тих споразума. Потпуна либерализација постигнута је у размени са земљама чланицама ЦЕФТА и износи 100%. У размени са Руском Федерацијом степен либерализације износи 99,3%. Пуна либерализација у трговини са ЕУ је постигнута 01.01.2015. године, односно степен либерализације износи 95,7% и даља либерализација није планирана.

 

Татјана Станић из Одељења за царинску политику Министарства финансија је присутним привредницима Јужног Баната указала на измене о правилима о пореклу робе, односно  примени дијагоналних правила о кумулацији порекла у контексту Конвенције о пан-евро-медитеранским правилима о пореклу. Такође је било говора и о актуелној ревизији Конвенције и изменама које ће ступити на снагу у току 2016. године.

 

Помоћник  директора Управе царина у Сектору за информационе и комуникационе технологије, Веселин Милошевић упознао је привреднике са процесом приступања Републике Србије Конвенцији о заједничком транзитном поступку. Заједнички транзитни поступак даје могућност учесницима у царинском поступку да робу превозе између уговорних страна Конвенције  (ЕУ, ЕФТА, Турска и Македонија) на основу једне електронске декларације и једног обезбеђења које важи у току целе транзитне операције. Поред Веселина Милошевића, Седници савета за ЕОИ и европске интеграције РПК Панчево присуствовали су и Нела Савић из царинске испоставе Панчево и помоћник управника царинарнице Вршац Јовица Николајев.

 

Заједнички транзит представља транзит између свих земаља чланица Конвенције о заједничком транзиту, 28 земаља ЕУ, 4 земље ЕФТА (Лихтенштајн, Норвешка, Исланд и Швајцарска) и Републике Турске и Републике Македоније. Заједнички транзитни поступак прописан је Конвенцијом о заједничком транзитном поступку  и Конвенцијом о поједностављењу формалности у трговини робом и примењује се у Републици Србији од 01.02.2016. године.

 

У транзитном поступку обезбеђење може бити појединачно или заједничко. Појединачно обезбеђење покрива укупан износ царинског дуга, обрачунат на основу највиших стопа, за једну транзитну операцију и може бити у облику: готовинског износа, купона (појединачна вредност купона је 7000 еура) и банкарске гаранције. Такође, обезбеђење може бити заједничко, за више царинских поступака.

 

Помоћник  директора Управе царина у Сектору за информационе и комуникационе технологије, Веселин Милошевић овом приликом је нагласио да Управа царина намерава да у наредном периоду започне са аутоматизацијом извоза, а по обезбеђењу неопходних средстава планирана је и аутоматизација увоза.


ППС образац


Извозна документација за Руску Федерацију
Синдикат
  

За Мону Обреновић

 

Сва права задржана 2009 © Република Србија - Министарство финансија и привреде - Управа Царина